Kategori: Trusler

Fotos

  Havørn undviger højspændngsledninger syd for Røde Bro 20. oktober 2014 (Foto: Bo Tureby) 12. december 2010: Musvåge på svane kollideret med højspændingsledninger over S1 lige ved Rødebrovej. Foto: Svend Nørgaard Vibe kollideret med pigtråd øst for Røde Bro, maj 2010. I baggrunden den værste højspændingslinieføring som HOLMEGAARD MOSE KOMITEEN vil have nedtaget hurtigst muligt,

Politianmeldelse af ulovlige skydetårne

Til Sydsjællands og Lolland Falster Politi.   Kære læser.   Vi skal hermed anmelde en række såkaldte skydetårne til brug ved bukkejagt, opstillet i strid med loven i Sjællands største mose. Beklageligvis skal vi tilføje. For vi havde hellere set at naturforvaltningsmyndighederne havde sikret en overordnet biologisk bæredygtig – og lovlig – naturforvaltning i Holmegaard

Stop skadelig jagt i internationale fugleområder (2. september 2013)

Hele fire havørne og to fiskeørne holdt til i F101 indtil jagtsæsonens start jog dem og mange andre fugle bort. Her ung havørn 30. august i Ejlemade Sø.    “Som var 3. Verdenskrig brudt ud!” Sådan beskrev en tidligere beboer midt imellem de fire gods-søer sydøst for Haslev jagtsæsonens start. Nu skete det så igen.

Når Mosen rammes af bukkefeber (1. juni 2009)

Af Jesper Petersen Fredag den 16. maj 2008. Det er store bukkefeber-dag i Mosen. Klokken er lidt over 8. Vejret er vidunderligt. Vinden svag fra vestnordvest. Solen stråler fra en skyfri himmel. Er man bukkejæger har dagen i dag kun én fejl: Det er en hverdag og man er nødt til at ta’ sig en

Nogle af moseområdets mange skydetårne (maj 2009)

    Ligesom Gisselfeld har Broksø gods kraftigt opgraderet sin jagtforretning i de senere år. Ensbetydende med bl.a. flere skæmmende og ulovlige skydetårne. Ovenfor og nedenunder  – følgende fem fotos – nogle af dem fotograferet i januar 2018.   Hjortefodringsplads ud for skydetårn i vestligeBroksø Birkemose. Billedet af dette skydetårn, hvor Holmegaard Moses sydøsthjørne og

Trods million-støtte forvalter Broksø EU-beskyttet natur og miljø elendigt (16. november 2015)

16. NOVEMBER 2015:Selvom Broksø gods modtager masser af penge for at beskytte natur og miljø, gør man det stik modsatte. Således bekæmper det sydsjællandske gods en række vilde fugle- og dyrearter, bl.a. med skræmmeforanstaltninger og nedskydning, ligesom et større antale fugle ulovligt er blevet fanget i fælder og dræbt. Egnenes største ornitologiske perle, havørneparret, der

Stop naturskadelig jagt i Sjællands største mose (16. maj 2009)

Holmegaard Mose Komiteen appellerer nu til miljøminister og EU-Kommission om at stoppe al naturskadelig og ulovlig jagt i Sjællands største mose   I morgen, lørdag den 16. maj, afløses forårets fred af ufred, når et stort antal bukkejægere fra nær og fjern rykker ind i Holmegaard Mose-området og med skarpe riffelskud afbryder nattergalenes sang fra

Ulovlig rovfuglefangst ved Gødstrup Sø (2004)

Ulovlig rovfuglefælde afsløret af en gruppe naturinteresserede på vandretur ved Gødstrup Sø den 6. februar 2004 og omtalt i DOFs blad “Fugle og Natur” nr.2 samme år. Igennem årene er jagtlovsovertrædelser, såsom nedskydning af fredede fugle, ulovlig fældefangst m.m., konstateret i Holmegaard Mose-området og anmeldt til politiet talrige gange.

Jagtforretning for millioner af kroner skader mosenaturen

Udgravning af endnu et vandhul i P5 nordøst for Røde Bro i marts 2006 til glæde for mose-ejernes jagtudlejning. Men til skade for blandt andet ønsket om et sammenhængende, biologisk bæredygtigt naturområde. Foto: Bo Tureby, 29. marts 2006 Det er blevet populært for jordejere at anlægge søer i Danmark. I hundredvis af små søer, eller rettere,

Seneste korrespondance med miljøministeren om naturskadelig og ulovlig jagt

Til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen                          Søtorup, 6. september 2016 Kære Esben Lunde Larsen. I en årrække har vi i HOLMEGAARD MOSE KOMITEEN forsøgt at få naturforvaltningsmyndigheder m.fl. til at sikre naturen i Sjællands største mose bedre livsvilkår. Desværre uden held. På samme måde som vi forgæves har forsøgt at få bl.a.

Driver heksejagt på krager og skader

Industrilandbrug og jægere har skabt større problemer end dem kragefuglene anklages for at stå bag 12. APRIL 2016:Til trods for at Gisselfeld driver noget af landets mest natur- og miljøskadelige landbrug, offentliggjorde Naturstyrelsens blad til jagttegnsløsere, ”Vildtinformation”, for fire år siden en rosenrød artikel om godsets nye biotopplaner og vildtpleje, indbefattende omfattende regulering af krager og skader. Godsforvalter

Tusindvis af vilde fugle bekæmpet i Sjællands største mose

  Omfattende bekæmpelse af vilde fugle – bl.a. Danmarks nationalfugl – har helt udryddet en enkelt fugleart samt indirekte skadet livsvilkårene for mange andre i Holmegaard Mose-området. Til trods for dets status som Natura 2000- og EU-fuglebeskyttelsesområde 30. marts 2016: Mindst et par tusinde vilde fugle er blevet skudt eller fanget i fælder og efterfølgende

Stop bukkejagt og reguler færdsel

Mosekomiteen gentager appel til ejere og myndigheder: Et af HMOs tranepar fotograferet af Bo Tureby i morgendis ved Svenskevejen sidst i maj 2007. Bemærk højspændingslinieføringen i baggrunden som skal fjernes, fordi de udgør en kollisionsrisiko for bl.a. traner – ikke mindst under vejrforhold som på Bo Turebys billede her.  I marts appelllerede HOLMEGAARD MOSE KOMITEEMN

Miljøminister ligeglad med lovbrud i EU-naturområder (6. oktober 2010)

HOLMEGAARD MOSE KOMITEEN appellerede i foråret 2009 til miljøminister Troels Lund Poulsen om at gribe ind i Holmegaard Mose-områdets wild West-virkelighed, hvor lovgivningen i mange tilfælde er sat ud af kraft. Blandt andet drives jagten i Holmegaard Mose-området i vid udstrækning i strid med loven. 15. maj sidste år sendte Mosekomiteen miljøminster Troels Lund Poulsen

DMU-rapport fra 2010 om gnavergifts alvorlige bivirkninger for dyr og fugle

Nr. 788: Forekomst af antikoagulante rodenticider i danske rovfugle, ugler og små rovpattedyr. En basisundersøgelse. Christensen, T.K., Elmeros, M. & Lassen, P. 2010. Forekomst af antikoagulante rodenticider i danske rovfugle, ugler og små rovpattedyr. En basisundersøgelse. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 84 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 788. Sammenfatning I Danmark udføres bekæmpelse af

Fotos

Nye opgravninger i “Jagtmenageriet” i nordvestlige Tuerne konstateret i foråret 2009. Igen er tidspunktet på året for forstyrrende gravco-graverier det værst tænkelige, f.eks. med hensyn til ynglende traner. Billederne foroven og foreneden viser en generel, beklagelig udvikling for Holmegaard Mose-området: Jordejerne ønsker området effektivt drænet, så man kan tjene penge på landbrug, skovbrug og jagt.

Kragejagt forstyrrer international fuglelokalitet (april 2009)

  Kragejagt fra skjul. Et blandt mange eksempler på inddirekte skadevirkninger skabt af jagt. Da det på et fagligt useriøst grundlag lykkedes jægerne at forhindre jagtbegrænsninger i EF-fuglebeskyttelseslokalitet nr.91, da dette forhandledes ved årtusindskiftet, lød argumentet, at den EU-beskyttede fugleart, sædgåse, jo ikke ville blive berørt, da denne fugleart først ankommer efter nytår, hvor jagt