Kategori: Mosens fugle

Nemmere at skyde skarver, end løse miljøproblemer

PRESSEMEDDELELSE, fredag 20. april 2018: Sidste år blev skarverne bortjaget fra deres måske vigtigste leveområde i Danmark i 7.000 år. Og nu søges der dispensation til at nedskyde alle skarver i Næstved Havn. Begge udryddelseskampagner savner fagligt belæg.

Bregentved fordriver skarver fra EU-fugleområde (2016)

Den hidtil største forekomst af skarver i EU-fuglebeskyttelsesområde F101 registreredes på øen i Ejlemade Sø i slutningen af august 2013. Få dage senere skød Bregentved en bekæmpelses-kampagne i gang, der dræbte en tredjedel af de ca.60 fugle, som var begyndt at overnatte på den lille ø.

Danmarks sjældneste ugle udryddet af biltrafik

Mosehornugle fotograferet øst for Røde Bro af Bo Tureby 19. april 2009. 27. JANUAR 2012 (opdateret 12. FEBRUAR 2013):Sjællands største mose-område, Holmegaard Mose-området (HMO) – der indbefatter sydsjællands største sammenhængende, ferske engområde; Porsmose og Studemose Eng på i alt ca.3 km2 – er en af de vigtigste danske ynglelokalitet for Mosehornugle (Asio flammeus). Desværre er det

DOF-klage over HMK-mødedeltagelse

På initiativ af Erling krabbe fra Skov- og Naturstyrelsen afholdtes 5. august 2008 et møde i Holmegaard Mose-området på baggrund af sommerens triste massakre på en af Danmarks største yngleforekomster af engsnarrer.