Kategori: Naturskove

DN løber fra gammelt fredningsarbejde (2003)

Naturfredningsforeningens opbakning til Gisselfelds ønsker om at fælde naturskoven i Porsmose er dybt ulogisk, idet foreningen fra 1993 og flere år frem ihærdigt arbejdede på at få samme stykke skov – som man nu støtter en totalødelæggelsen af – permanent beskyttet.

200-årig skov ofres i speget naturprojekt (2003)

Et meget sjældent stykke dansk naturskov skal fældes og rives op med rode, blot for at skaffe penge til skovens ejer, Gisselfeld Gods.  Naturødelæggelsen er en del af et naturgenopretnings-projekt, et såkaldt VMP2-projekt. Gisselfeld gods har samen med Storstrøms amt indgået en aftale om at fælde 16 hektar gammel naturskov, der af fagfolk vurderes til

9. maj 1994, møde mellem Gisselfeld og Naturfredningsforeningen i Porsmose

I begyndelsen af 1990’erne arbejdede Naturfredningsforeningen på at få beskyttet den gamle naturskov, som samme forening cirka 10 år senere indirekte støttede den meningsløse ødelæggelse af. Naturfredningsforeningens daværende præsident, David Rehling, skrev i begyndelsen af 1994 personligt til overdirektør Erik Danneskiold-Samsøe og foreslog et uformelt fredningsmøde i Porsmosen.