Kategori: Det politiske spil om Mosen

Dobbeltmoralsk og utroværdig Naturfredningsforening (1999/2008)

  Naturfredningsforeningen (DN) opfattes af de fleste som naturens advokat. I de sidste mange års arbejde med at få beskyttet Holmegaard Mose-områdets unikke og truede naturværdier ser man imidlertid at DN fuldstændig svigter naturen, i sin iver efter at være i kridthuset hos ejere og myndigheder. Ovenfor ses en del af DNs naturbeskyttelsesappeller anno 1999 vedr. Holmegaard Mose-området sendt

Gode forbindelser til magtens top

      Broksø gods har i mange år haft magtfulde venner, ikke mindst i partiet Venstre.   Aller øverst ses en annonce for grundlovsmøde på Broksø i 2005 med statsminister Anders Fogh Rasmussen som taler. Efterfulgt af en annonce for Grundlovsmødet året efter. Nederst forsiden af Lokalbaldet, hvor Lars Løkke Rasmusen den 7. august 2004 klipper

Mose-ekspert fik silkesnoren af DN i foråret 2000

En af de bedste kendere af Holmegaard Mose-områdets natur og mosens udvikling i de sidste 36 år, Jesper Petersen, fik i foråret 2000 silkesnoren af Danmarks Naturfredningsforening (DN). Jesper Petersen var blevet en torn i skoen for DN. Men hvorfor dog det?

DN-uenighed om uenighed (2004)

Offentlig debat mellem DN-Mosegruppens formand, Rune Larsen, og Jesper Petersen, Mosekomiteens talsmand. Nedenstående tre læserindlæg blev trykt i Næstved Tidende hhv. 19/20. juni, 24. juni og 26. maj 2004.

Referat af DN-Mosegruppemøde

Holdt hos Steffen Flindt på Tingerupvej 5, syd for Rønnede – hvor Susåen, Mosens hovedpulsåre, udspringer. Tilstede var, foruden værten; Rune Larsen, Poul Erik Andersen, Thorbjørn Stoltze & undertegnede. De to sidstnævnte er nye gruppemedlemmer, hhv. fra DNs lokalkomité i Holmegaard og Haslev.

Mosen udpeget til EF-fuglebeskyttelsesområde i 1983

Talsmanden for Mosekomiteen, Jesper Petersen, forfattede i begyndelsen af 1980’erne den indtil da mest grundige ornitologiske beskrivelse af Holmegaard Mose-området, baseret på et stort antal fugleoptællinger udført af ham selv og en håndfuld andre lokale ornitologer.