Bukkejagt øger risiko for trafikuheld med hjorte

13. MAJ 2020: Forårets store jagtbegivenhed, bukkejagten, går ind på lørdag og det mærker både jægere, hjorte – og billister.

Jægerne rammes af bukkefeber og billister rammes af flygtende og paniske hjorte.

Antallet af påkørsler stiger markant fra slutningen af april/begyndelsen af maj.

Og kun i maj måned ses flere trafikdræbte råbukke end hunner – råer – der dominerer statistikken alle årets øvrige måneder.

Trafikuheld med hjorte involveret har været et støt voksende problem i en årrække og har flere bilistdødsfald på samvittigheden.

”Så sent som natten til mandag døde en 23-årig mand i en trafikulykke, der formentlig skyldes en hjort”, skrev TV2 Østjylland på sin hjemmeside 6. maj sidste år.”

I forbindelse med Tv-kanalens omtalen af en undersøgelse foretaget af Kantar Gallup for Gjensidige Forsikring, der viste, at 19 procent af de spurgte bilister havde påkørt hjorte. Og 17 procent havde været tæt på. 

”Sidste år (2018, red.) blev Dyrenes Beskyttelse kontaktet 1087 gange i maj måned, efter at en bilist havde påkørt hjortevildt, hvilket var omkring dobbelt så ofte som de foregående måneder.  Tallet for hele året lyder på 10.445 anmeldelser om påkørsler mod 8.653 året forinden. Det er en stigning på hele 20 procent”, lød det videre i TV2 Østjyllands omtale. 

Problemet hjorte og trafik første gang grundigt undersøgt og beskrevet herhjemme i rapporten ”Påkørte større vilde dyr i Danmark 2003-2012”, der udkom for seks år siden. 

Hvori det hedder:

”Det øgede antal påkørsler af hanner i maj kan skyldes, at rådyrene bliver territorialhævdende, udvandring af unge dyr og starten af bukkejagten.”

Og: 

”Variationer gennem året i antallet af trafikkollisioner med rådyr, krondyr og dådyr svarer til de mønstre der ses i andre lande fx Sverige. I Sverige ses dog en mindre markant stigning om foråret, hvor der ikke er jagt på rådyrrhanner fra medio-maj.”

I den ni-årsperiode rapporten omhandler registreredes i alt 29.695 trafikdræbte rådyr, svarende til 3.299 pr. år. Men over ti gange så mange rådyr formodes dog dræb i trafikken. 

Et forhold som Danmarks Naturfredningsforening (DN) har kaldt uetisk og appelleret til at der gøres en ekstra indsats for at minimere.

”Det er store dyr, og langtfra alle dør på stedet, de kan lide længe,” udtalte DNs Bo Håkansson fra 23. oktober 2018 i Kristeligt Dagblad. Foreningen efterlyser politisk vilje til at nedbringe antallet af trafikdræbte hjorte af alle Danmarks hjortearter, hvor rådyr tegner sig for hovedparten.

Miljøstyrelsens specialkonsulent Viktor Pedersen sagde i samme artikel:

”Vi har årligt omkring 12.000 meldinger om ramte hjorte, hvor hundeførere må ud at lede efter det sårede dyr. Lægger man dertil de uheld, hvor dyret dør med det samme, og dem, hvor føreren af bilen ikke melder påkørslen til os, er det mit skøn, at 35.000-40.000 stykker hjortevildt bliver ramt i trafikken årligt. Måske op til 50.000. Jeg skal ikke male fanden på væggen, men det er rigtig mange, der bliver slået ihjel på den måde. Og med den voksende bestand af især rådyr, mere trafik og højere fart er det antal stigende.”

 

En af Danmarks mest hjortedræbende vejstrækninger forleden, landevejen mellem Næstved og Rønnede, hvor to dådyr, den ene hvid, blev trafikdræbt sammen. (Foto: HMK)

 

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *