Kategori: Naturdebat

DN & DOF blokerer vigtig naturdebat (2007 og 2006)

Grønne organisationer som Danmarks Naturfredningsforening og Ornitologisk Forening svigter fælt i debatten om den populære men dybt problematiske naturgenopretnings-trend. Læs miljøjournalist Jesper Petersens to kronikker fra 2007 og 2006 trykt i hhv. dagbladet Politiken og Information – men ignoreret af Naturfredningsforeningen og Ornitologisk Forening.

Lad naturen genoprette sig selv

En af forfatterne til bogen ”Kampen om det åbne land”, der for knapt 20 år siden var først med at beskrive revolutionen i landbruget hen imod et mindre rationelt dyrket landbrugsareal, og mere natur, advarer imod at uddele milliarder til naturgenopretning

Mere uønsket naturdebat (2005)

DNs blad ”natur & miljø” købte i 2005 en 10-liniers version af hovedhistorien om Gisselfelds fældninger af spætteredetræer i den periode af året, hvor fældning af den slags biologisk værdifulde redetræer er forbudt.