Havørn undviger højspændngsledninger syd for Røde Bro 20. oktober 2014 (Foto: Bo Tureby) 12. december 2010: Musvåge på svane kollideret med højspændingsledninger over S1 lige ved Rødebrovej. Foto: Svend Nørgaard Vibe kollideret med pigtråd øst for Røde Bro, maj 2010. I baggrunden den værste højspændingslinieføring som HOLMEGAARD MOSE KOMITEEN vil have nedtaget hurtigst muligt,