Politianmeldelse af ulovlige skydetårne

Til Sydsjællands og Lolland Falster Politi.

 

Kære læser.

 

Vi skal hermed anmelde en række såkaldte skydetårne til brug ved bukkejagt, opstillet i strid med loven i Sjællands største mose.

Beklageligvis skal vi tilføje. For vi havde hellere set at naturforvaltningsmyndighederne havde sikret en overordnet biologisk bæredygtig – og lovlig – naturforvaltning i Holmegaard Mose-området.

Siden 2009 har vi forsøgt at få Miljøministeriet til at reagere. Senest har vi henvendt os til netop afgåede Esben Lunde Larsen, der opfordrede os til at politianmelde de ulovlige skydetårne.

I vor beskrivelse af jagtproblemerne i 2009 indtegnede vi 138 skydetårne på kort. Dette kort, vedhæftet, bør politiet anvende, når sagen efterforskes.

11. maj i år gennemgik vi den østligste del af moseområdet. På det vedhæftede kort ses de skydetårne som vi fandt dér ved en hurtig gennemgang. Over 20. Alle skæmmende. Samt ikke opsat i skovbrynet, men udenfor.

Se vedhæftet kort, hvor disse tårne er markeret med et X og cirkel rundt om.

Dertil kommer en række andre konstruktioner, der ifølge vor viden også er ulovlige.

I Porsmosen tilhørende Gisselfeld gods er der for ca.10 år siden opført to krageskjul, hvorfra der nedskydes krager til stor gene for en lang række andre arter i dette særligt beskyttede internationale fugleområde.

Se fotos af disse skjul via link her: http://holmegaardmose.dk/?p=594

Og i Broksø Enges nordlige del har Broksø gods opført 2-3 meter høje fodringskonstruktioner, der både forurener naturen og skæmmer landskabet.

Vi skal opfordre politiet til at gennemgå alle naturområdets ca.20 km2, der længe har været omfattet af en Wild West-forvaltning i uoverensstemmelse med det øvrige samfund.

I minimum halvdelen af en del af Holmegaard Mose, der er på i alt ca. 600 hektar, blev de eksisterende skydetårne i 2004 samtidig med afslutningen af områdets fredningssag nr.2 tilladt. I moseområdets øvrige ca.1500 hektar gælder ingen særregler for skydetårne.

Skulle politiet have brug for det står vi til rådighed med vores viden i det videre arbejde.

Vi har d.d. skrevet til de tre mosegodser Gisselfeld, Holmegård og Broksø og opfodret dem til selv at forhindre, at bukkejagten fra på onsdag atter udføres på et ulovligt grundlag.

Og vi skal i øvrigt opfordre politiet til at udsætte en systematisk politimæssig gennemgang af hele naturområdet til efter fuglenes ynglesæson, der er på sit højeste lige nu. Forstyrrelserne fra et par hundrede bukkejægere fra i overmorgen medfører i forvejen stor forstyrrelse.

Fra midten af juli til og med september er det ideelle  tidspunkt at få finkæmmet moseområdet for ulovlige skydetårne m.m.

 

Venlig hilsen

HOLMEGAARD MOSE KOMITEEN

v. Jesper Petersen

Søtorupvej 5

4690 Haslev

 

 

(15. maj 2018)