På initiativ af Erling krabbe fra Skov- og Naturstyrelsen afholdtes 5. august 2008 et møde i Holmegaard Mose-området på baggrund af sommerens triste massakre på en af Danmarks største yngleforekomster af engsnarrer.