Fotos

 

 Havørn undviger højspændngsledninger syd for Røde Bro 20. oktober 2014 (Foto: Bo Tureby)

12. december 2010: Musvåge på svane kollideret med højspændingsledninger over S1 lige ved Rødebrovej. Foto: Svend Nørgaard

Vibe kollideret med pigtråd øst for Røde Bro, maj 2010. I baggrunden den værste højspændingslinieføring som HOLMEGAARD MOSE KOMITEEN vil have nedtaget hurtigst muligt, fordi talrige fugle igennem de sidste godt og vel 40 år har mistet livet ved at kollidere med dem.(foto: Jesper Petersen, HMK)

I 1980’erne var Holmegaard Mose-området bogstaveligt talt vinklet ind i højspændingsledninger. I dag er kun linie D og E tilbage, sidstnævnte desværre den værste af dem alle for fuglene.

Grågås med brækket vinge efter kollision med højspændigsledninger ved Røde Bro sidst i april 2010. (fotos: Eulàlia Martí Sans, HMK)

Sådan ser det ud når en grågåsevinge rammer en højspændingsledning.

Den særligt EU-beskyttede Sædgås, der i årevis er gået tilbage i Europa, er flere gange konstateret dræbt mod højspændingsldningerne ved Røde Br. Denne fundet i januar 1999 var først blevet anskudt af tre forskellige jægere, hvorefter den var kollideret med højspændingsledningerne over P5, hvorved den brækkede venstre vinge. (foto: Inge-Birgit Petersen, HMK)

For små fugle som denne bynkefugl er højspændingsledninger ikke en trussel, men fugle med store vingefang risikerer dagligt at blive dræbt mod de mange kilometer el-ledninger mellem Fensmark og Skuderløse. (foto: Bo Tureby)

Solopgang i den problematiske højspændingslinieføring øst for Røde Bro 14. april 2009.(foto: Eulàlia Martí Sans, HMK)

Klik for større billedeBlandt andet sædgæs, der er en af Moseområdets særligt EU-beskyttede fuglearter, risikerer under deres ophold i området i vinterhalvåret dagligt at kollidere med den fejlplacerede 132 kV-højspændingslinieføring (med i alt fire ledninger), som løber 3 km. igennem Moseområdet og gennemskærer det det værst tænkelige sted, midt på. (foto: Jesper Petersen, HMK)
Klik for større billede
 Viber er adskillige gange konstateret kollideret med højspændingsledninger i Holmegaard Mose-området. (foto: Jesper Petersen, HMK)
Klik for større billede
Hvilke livsfare højspændingsledningerne i Holmegaard Mose-området er for flyvende fugle ses tydeligt på dette foto af linieføringerne lige øst for Røde Bro. Efter appeller fra Jesper Petersen og Dansk Ornitologisk Forening blev 132 kV-linieføringen på træmaster opsat i 1949 nedtaget i 1990. Og i 2004 højspændingslinieføringen på stålmaster over Gødstrup Sø og østligste Porsmose. Men endnu mangler den farligste af alle Moseområdets yderst uklogt placerede højspændingslinieføringer at blive fjernet. (foto: Jesper Petersen, HMK)
Klik for større billede
Hvidklire kollideret med en af 132 kV-højspændingsledningerne over P.5 øst for Røde bro, juli 1987. (foto: Jesper Petersen. HMK)
Klik for større billede
En lang række fugle er igennem årene blevet dræbt mod højspændingsledningerne i Holmegaard Mose-området, især disse over Sydsjællands største ferske engområde, Porsmosen, der også af æstetiske grunde aldrig burde have været belemret med disse rædselsfulde konstruktioner. (foto: Jesper Petersen, HMK)
Klik for større billede
Denne 132 kV-højspændingslinieføringen – moseområdets værste – mangler endnu at blive fjernet. Linieføringen gennemskærer det store naturområde det værst tænkelige sted, hvoraf en del ses her på Bo Turebys billede af S.1 mod SW fra februar 1988 idet en flok gæs i sidste øjeblik får ændret kurs og undgår kollision. I tåge, der ofte optræder i det lavtliggende vådområde, er fuglene nærmest prisgivet og under disse forhold sker de fleste kollisioner. Tåge, vand og maximalt mange vandfugle, der er særligt sårbare overfor elledningerne, optræder ofte samtidig.

Ca. 3 km lang er denne dybt problematiske 23-26 meter høje højspændingslinieføring igennem Moseområdet, opsat i 1964.

 

Klik for større billede
Denne sangsvane er en af de mange fugle, der igennem årene ikke kom over 132 kV-højspændingslinieføringen, der på den væst tænkelige måde gennemskærer Holmegaard Mose-området midt på. Sangsvanen blev aflivet pga. åbent benbrud på den ene vinge umiddelbart efter at dette foto blev taget, 25. november 1986. Foto: Bo Tureby.

 Vingerne fra en kollisionsdræbt adult svane sp. i S.1 sydvest for Røde Bro, 8. februar 2012. (foro: Jesper Petersen, HMK)

 8. februar 2012: Adult svane dræbt mod højspændingsledning 300 meter sydvest for Røde Bro. (foto: Jesper Petersen) HMK)

Begyndelsen af januar 2014: Kollisionsdræbt adult svane sp. i P5 300 meter øst for Røde Bro. (foto: Jesper Petersen, HMK)

 

Klik for større billedeHåndsvingfjer fra rørdrum dræbt mod højspændingsledninger over tg.1.(foto: Jesper Petersen, HMK)

Også pigtrådshegn er fugle set kollidere med – og efterfølgende hænge fast i. Denne gråand er dog muligvis end på pigtråden efter at den er død, og spist.(foto: Jesper Petersen, HMK)

Se foto af vibe kollideret med pigtrådshegn lige øst for Røde Bro forår 2010 andet sted her i foto galleriet.

 

 

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *