Den hidtil største forekomst af skarver i EU-fuglebeskyttelsesområde F101 registreredes på øen i Ejlemade Sø i slutningen af august 2013. Få dage senere skød Bregentved en bekæmpelses-kampagne i gang, der dræbte en tredjedel af de ca.60 fugle, som var begyndt at overnatte på den lille ø.