Genanmeldelse af ulovlige skydetårne

Søtorup, torsdag 18. oktober 2018

Til
Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi
Eller Statsadvokaten.

Kære læser.
Vi har 20. september modtaget politiets afgørelse om ikke at indlede en
efterforskning af de mange ulovlige skydetårne i Sjællands største mose-område
som vi anmeldte til politiet 15. maj d.å.
Vi skal hermed klage over afgørelsen til Statsadvokaten. Subsidiært genanmelde
ulovlighederne.
Politiet skriver i sin afvisning af sagen, at man særligt har lagt vægt på at vi i vores
anmeldelse ikke nærmere har oplyst hvorfor de pågældende skydetårne er ulovlige
Dét er vi ikke er enig i.
Således skrev vi for fem måneder siden ordret:
”11. maj i år gennemgik vi den østligste del af moseområdet. På det vedhæftede kort
ses de skydetårne som vi fandt dér ved en hurtig gennemgang.. Alle skæmmende.
Samt ikke opsat i skovbryn, men fritstående og skæmmende udenfor. Se vedhæftet
kort, hvor disse tårne er markeret med et X og cirkel rundt om.”
På omtalte kort – og vedhæftet denne mail – er 15 skydetårne markeret; alle er
skæmmende og står frit i landskabet, udenfor skove eller skovbryn.
Jagt fra skydetårne m.v. er reguleret i kapitel 1 i bekendtgørelse nr. 1652 af 19.
december 2017 om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber.
Hvori det bl.a. hedder:

”Skydetårnet skal være anbragt i en skov på mindst 0,5 ha enten i en bevoksning
eller i et indre
eller ydre skovbryn således, at konstruktionen ikke virker skæmmende i landskabet.”
Det er først og fremmest denne del af loven som mange af de ca.200 skydetårne/-
stiger i det ca. 20 km2 store Holmegaard Mose-område (HMO), er opsat i strid med.
Nogle af skydetårnene/-stigerne overtræder også nogle af ovennævnte
bekendtgørelses øvrige bestemmelser.
Ligesom lovgivningen, der regulerer bebyggelse indenfor sø-, å- og
skovbeskyttelseslinjerne sandsynligvis også er overtrådt i en række tilfælde.
Vi har atter vedlagt vor kort over 138 skydetårne og –stiger i HMO, som vi
registrerede og indtegnede i 2009. Hovedparten står som for ni år siden. Men en del
nye er kommet til. Vi skal derfor opfordre politiet til at gennemgå hele mose-
området.
Vi har i denne klage/(gen)anmeldelse desuden udvalgt otte skydetårne, som vi har
fotograferet tidligere på året, hvor man skal være blind for ikke at se, at den del af
loven, som ovenfor er fremhævet med kursiv, er overtrådt.
Til yderligere hjælp med politiets arbejde har vi vedlagt et kort hvor alle disse otte
skydetårne er indtegnet på et separat kort.
Vi står til rådighed med supplerende oplysninger og udbeder os venligst løbende
orientering om sagen gang.
Venlig hilsen
HOLMEGAARD MOSE KOMITEEN
v. Jesper Petersen
Søtorupvej 5
4690 Haslev
Tlf. 5632 6470

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *