Kategori: Rottegift og sekundærforgiftning

DMU-rapport fra 2010 om gnavergifts alvorlige bivirkninger for dyr og fugle

Nr. 788: Forekomst af antikoagulante rodenticider i danske rovfugle, ugler og små rovpattedyr. En basisundersøgelse. Christensen, T.K., Elmeros, M. & Lassen, P. 2010. Forekomst af antikoagulante rodenticider i danske rovfugle, ugler og små rovpattedyr. En basisundersøgelse. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 84 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 788. Sammenfatning I Danmark udføres bekæmpelse af