Kategori: Skarv

Nemmere at skyde skarver, end løse miljøproblemer

PRESSEMEDDELELSE, fredag 20. april 2018: Sidste år blev skarverne bortjaget fra deres måske vigtigste leveområde i Danmark i 7.000 år. Og nu søges der dispensation til at nedskyde alle skarver i Næstved Havn. Begge udryddelseskampagner savner fagligt belæg.

Bregentved fordriver skarver fra EU-fugleområde (2016)

Den hidtil største forekomst af skarver i EU-fuglebeskyttelsesområde F101 registreredes på øen i Ejlemade Sø i slutningen af august 2013. Få dage senere skød Bregentved en bekæmpelses-kampagne i gang, der dræbte en tredjedel af de ca.60 fugle, som var begyndt at overnatte på den lille ø.