Hvem er vi?

Bag denne hjemmeside står Holmegaard Mose Komiteen, der blev stiftet i 2005 for at styrke naturbeskyttelsesarbejdet i Holmegaard Mose-området, der i årevis er styret i den forkerte retning af magtfulde ejerinteresser samt svage grønne organisationer og myndighedsinstanser.Komiteen består af en gruppe biologer, ornitologer og andre naturinteresserede.

Komiteen vil her på hjemmesiden grundigt beskrive det indviklede og problematiske spil om magten over Sjællands største mose. Samt løbende informere om hvad der sker af interessante naturbegivenheder i det spændende naturområde på 20 km2 midt imellem Næstved og Haslev.

Mosekomitemedlemmer har i flere år søgt økonomisk støtte til at få bearbejdet og udgivet det meget store og unikke biologiske materiale, som siden 1972 er indsamlet af en række lokale ornitologer. Men både Miljøministeriet, Storstrøms Amt, Naturfredningsforeningen, Den Grønne Fond m.fl. har vendt tommelfingeren nedad til alle ansøgninger om at støtte dette arbejde.

”Lad os se fremad” har det typisk lydt som svar på ikke at ville støtte en historisk-biologisk redegørelse, blandt andet om den skandaløse forvaltning af mosens natur siden området blev udpeget til EF-fuglebeskyttelseslokalitet i 1983.

Når man ikke har ønsket en sådan redegørelse, er det blandt andet fordi Mosekomiteens materiale er kompromitterende for myndigheder, ejere, Naturfredningsforening m.fl.

At sikre offentlig kendskab bl.a. til de sidste 45 års naturskadelige udvikling i Moseområdet er imidlertid uhyre vigtigt, og en af Mosekomiteens aller vigtigste målsætninger.

Komiteen har desuden brugt mange kræfter på at få sagsøgt de ansvarlige for de mange naturødelæggende lovbrud, der er sket først og fremmest siden begyndelsen af 1980’erne. Mosekomiteen har desuden arbejdet på at få EU-domstolen til at tage sagen om de lovløse tilstande i den særligt beskyttede EU-fuglelokalitet op.

Her på Komiteens hjemmeside vil vi fremover fortælle de mange interessante historier om Holmegaard Mose-området samt bid for bid offentliggøre det store datamateriale først og fremmest om moseområdets fugleliv i perioden 1972 og frem til i dag.