Kragejagt forstyrrer international fuglelokalitet (april 2009)

 

Kragejagt fra skjul. Et blandt mange eksempler på inddirekte skadevirkninger skabt af jagt.

Da det på et fagligt useriøst grundlag lykkedes jægerne at forhindre jagtbegrænsninger i EF-fuglebeskyttelseslokalitet nr.91, da dette forhandledes ved årtusindskiftet, lød argumentet, at den EU-beskyttede fugleart, sædgåse, jo ikke ville blive berørt, da denne fugleart først ankommer efter nytår, hvor jagt på gæs og svømmeænder er ophørt.

Imidlertid er Holmegaard Mose-omårdet 600 hektar enge er en yndet overvintringslokalitet også for krager, og jagt på disse er desværre tilladt til og med januar.

Skydeglade jægere har således i årvis drevet forstyrrende kragejagt, bl.a. i Porsmosen, hvorfra de to billeder af de to skydeskjul stammer; det ene udstyret med et ræveskind som lokkemad.

Det intensive jagt i Porsmose, Broksø Enge m.m. er skadelige for mange forskellige fuglearter, der forsøger at opholde sig i området men jages væk pga. f.eks. kragejagt fra skjul. Ud over sædgås, er det en række andre gåsearter, svaner, vadefugle, måger og rovfugle såsom f.eks. vandrefalke, kongeørne m.fl.

Trist, at myndighederne ikke har villet stå vagt om Danmarks internationale fuglebeskyttelsesforpligtelser, men år efter år har forholdt sig passivt til de omfattende naturforringelser skabt af en lille larmende minoritet og lodsejernes store jagtlejeindtægter.

 

 

 

Endnu et skydeskjul i den østlige del af Porsmose, med skyderetningen vendt ud mod P.17, placeret i det østlige skovbryn af den lille rest af gammel naturskov, hvis hovedpart blev fældet i 2003 for at Gisselfeld derved kunne fuppe sig til en højere erstatning for det problematiske Gødstrup Sø VMP II-projektet, der blev søsat ved årsskiftet 2003/04

(Foto Bo Tureby, 27. november 2009)