Til Storstrøms amts natur og plankontor att. Børge Jensen og Paul Debois Parkvej 37 4800 Nykøbing F.                        Søtorup, torsdag d.6 marts 2003   Jævnfør Jesper Petersen og Bo Turebys aktindsigts-besøg på amtsgården for en måned siden skal undertegnede hermed (som lovet af Jesper Petersen overfor Børge Jensen d.31. januar d.å.) fremsende hhv. en 16 sider