Kategori: Færdsel

Oplæg til naturvenlig færdsel anno 1989 og 1996

Landbrug, skovbrug og jagt har i årevis lagt et hårdt pres på naturen i Holmegaard Mose-området, ensbetydende med at f.eks. mange fugle ikke har kunnet yngle eller opholde sig i det store naturområde som de ellers ville have gjort. Også færdsel fra fuglekiggere og andre naturvandrere forstyrrer i mange tilfælde fuglelivet i Mosen.