Ulovlig rovfuglefangst ved Gødstrup Sø (2004)

Ulovlig rovfuglefælde ved Gødstrup Sø omtalt af DOF

Ulovlig rovfuglefælde afsløret af en gruppe naturinteresserede på vandretur ved Gødstrup Sø den 6. februar 2004 og omtalt i DOFs blad “Fugle og Natur” nr.2 samme år.

Igennem årene er jagtlovsovertrædelser, såsom nedskydning af fredede fugle, ulovlig fældefangst m.m., konstateret i Holmegaard Mose-området og anmeldt til politiet talrige gange.