Mosehornugle fotograferet øst for Røde Bro af Bo Tureby 19. april 2009. 27. JANUAR 2012 (opdateret 12. FEBRUAR 2013):Sjællands største mose-område, Holmegaard Mose-området (HMO) – der indbefatter sydsjællands største sammenhængende, ferske engområde; Porsmose og Studemose Eng på i alt ca.3 km2 – er en af de vigtigste danske ynglelokalitet for Mosehornugle (Asio flammeus). Desværre er det