Nogle af moseområdets mange skydetårne (maj 2009)

Ligesom Gisselfeld har Broksø gods kraftigt opgraderet sin jagtforretning i de senere år. Ensbetydende med bl.a. flere skæmmende og ulovlige skydetårne.

Ovenfor og nedenunder  – følgende fem fotos – nogle af dem fotograferet i januar 2018.

 

Hjortefodringsplads ud for skydetårn i vestligeBroksø Birkemose.

Billedet af dette skydetårn, hvor Holmegaard Moses sydøsthjørne og Svenskevejen mødes er fra 5. maj 2015. Det ulovlige tårn senere fjernet.

 

 

Kæmpestort skydetårn 200 meter nord for tørvegrav nr.19 – omtrent midt i Holmegaard Mose. Tårnet er cirka 6,5 meter højt. Loven tillader max. 6 meter høje tårne, sålænge de ikke skæmmer landskab og natur. Dette store tårn er muligvis lovligt, idet fredningen nr. 2 af Holmegaard Mose lovliggjorde alle eksisterende skydetårne i det ca.400 hektar store område.

 

Ved de mange skydetårne og skydestiger laves almindeligvis skydekorridorer; områder, hvor vegetationen jævnligt slås og beskæres, så bukke ses og nedlægges så let som muligt. Omkring dette cirka 6,5 meter høje tårn nord for tørvegrav nr.19 er 5-7 skydekorridorer igennem mange år vedligeholdt, hver 100-200 meter lange. Vedligeholdelsen udgør endnu et alvorligt forstyrrelsesproblem for mosens fugle- og dyreliv. Området her er et potentielt yngleområde for trane og forstyrrelser i april, der er højsæson for vedligeholdelse af tårne og skydekorridorer, er det værst tænkelige tidspunkt for f.eks. nogle af Danmarks meget få tranepar.

 

Skæmmende skydetårn i vedvarende eng mellem Gammellung og Sønderskov. Med yderligere to fritstående skydetårne cirka 100 meter mod sydøst, et af dem formentlig områdets mest spektakulære. Et mindre Eiffeltårn!

 

 
Kombineret jagtskjul og skydetårn ca.1 km nordnordvest for Broksø gods. Grundarealet på tårnets top er cirka 3 kvadratmeter. Loven tillader max. 2.

 

 
Metalskydetårn i den nordlige del af Holmegaard Mose. Bag tårnet anes den vestligste del af en knap 1 km lang kanalopgravning, opdaget af medlemmer af Mosekomiteen den 19. marts 2009, ensbetydende med øget afvanding af Holmegaard Mose. Over de sidste knap 32 år, fra december 1978 til 29. april 2009, har Holmegaard Mose gennemgået hele to fredningssager – uden at opnå beskyttelse mod den slags ulovlige og naturødelæggende afvandingsindgreb som det her nævnte udført sidst i 2008 eller først i 2009.

 

 Visse steder står ulovlige skydetårnene særlig tæt som her ½ km nordnordvest for Broksø gods.

 

Flere år gammelt jagttårn bygget af halmballer for enden af Bøgeholms nordspids. Cirka 100 meter mod sydvest ønsker Holmegård gods at tilplante Porsmoseengene med en ny vildtskov.

 

Endnu et kæmpestort jagttårn; over 5 meter højt. Og skydeplatformen er langt over 2 m2 stor.

Dette tårn er opstillet i Dyrehaves nordøstlige skovbryd med udsigt over P8 m.m., hvor Holmegård gods forstyrrede naturen og det EU-beskyttede fugleliv med intensiv jagt(forretning).

Siden 2009 er dette tårn nedtaget og et nyt, lidt mindre placeret et par meter længere ude i engen (herunder).

Skæmmende tårn i østligste del af Porsmosen

Skæmmende tårn ved eng øst for Jydebæk, til højre oprindelig eng tilplantet med egetræer for ca. 30 år siden.

 

Skydetårn ud for skovbryn ½ km sydøst for Holmegården.

Stort skydetårn placeret mellem en kanal ud for en lille granbevoksning og (lige op og ned af) Jydebækken.