Kategori: Uncategorized

Hylden ved Røde Bro

  Foto: Bo Tureby. Marts 1996: Det måske sidste billede af hylden ved Røde Bro, som den så ud knapt et år før den meningsløst blev fældet i begyndelsen af 1997. Den overlevede dog ved at skyde fra roden og var på vej til at blive et lille træ igen, da hvidt kødkvæg, som  i 2004 afgræssede P.1

Vandbiller, vandtæger, edderkopper og bløddyr

   Vandbille-illustration fra “Hvad finder jeg i sø og å”, Politikens Forlag, 1967. En af Storbritanniens førende vandinsekt-eksperter besøgte i oktober 2006 Mosekomiteens talsmand, Jesper Petersen og Holmegaard Mose, for at undersøge mosen for vandinsekter, især vandbiller. Sammen med Jesper Petersen udførte Robert Merritt, i daglig tale Bob, i nogle drivvåde, lune oktoberdage vandinsektindsamlinger i

Danmarks Radio i Mosen

Den 19. oktober 2007 interviewede Jens Olesen fra Danmarks Radios naturprogram “Natursyn” en af Holmegaard Mose-områdets aller bedste kendere, ornitolog og journalist Jesper Petersen. Det blev til et 37 minutter langt program, sendt den 3. november 2007. Da Natursyn i efteråret 2007 forberedte radioprogrammet om Holmegaard Mose blev Naturfredningsforeningen inviteret til at deltage, bl.a. Mosegruppens talsmand, Rune Larsen,

Ødelæggelse og naturgenopretning hånd i hånd

af Jesper Petersen. Fotos: Bo Tureby og Jesper Petersen Til højre: Naturgenopretning. Til venstre: naturødelæggelse.  Sådan er den absurde virkelighed i det åbne land, hvor penge og ejerforhold – ikke biologisk bæredygtighed – sætter dagsordenen.   Folketinget afsatte i 2005 rekordbeløbet 1 milliard kroner til genopretning af tidligere tiders drænede søer, moser og enge, udrettede

Skizofren naturforvaltning: Fredning og øget afvanding hånd i hånd

26. juni 2008 gav Næstved Kommune grønt lys til en yderst naturødelæggende uddybning af ca.10 km gamle drænkanaler i den nordøstlige del af Holmegaard Mose samt et tilstødende skov- og engområde øst for. Den uforstålige  tilladelse til at dræne det i forvejen for afvandede – og nyligt fredede samt EF-fuglebeskyttelsesområde – moseområde blev givet på

DNs NYE mosegruppe omskriver bekvemt historien (2008/09)

“Mosegruppen blev etableret på et møde den 13. januar 2000”, kunne man indtil efteråret 2008 fejlagtigt læse på DN Faxe’s hjemmeside www.dn.dk/faxe. Mangeårig formand for Naturfredningsforeningen i Haslev, Henrik Suadicani havde forfattet den på væsentlige punkter groft misvisende tekst, dateret 12. november 2003. Efter at vi her på Mosekomiteens hjemmeside den 24. august 2008 havde

Brev til Mosegruppen fra Kai Knudsen, DN i Suså, marts 2000

”Jeg forstår faktisk ikke Jesper Peterens placering i Mosegruppen, når en så kompetent person som Thorbjørn Stoltze deltager”, skrev den kendte dyrlæge fra radioprogrammet ”Spørg dyrlægen”, Kai Knudsen, i nedenstående brev fra 5. marts 2000, her som repræsentant for DNs lokalkomité i Suså.   Kai Knudsens afsluttende bemærkning er også værd at hæfte sig ved:

Brev til Broksø gods, Skov- og Naturstyrelsen, Naturklagenævnet og miljøministeren 16. sept. 08

Til Miljøminister Troels Lund Poulsen, Skov- og Naturstyrelsen Storstrøm, Naturklagenævnet og Broksø gods     Søtorup den 16. september 2008   Vedr. ugennemtænkt ”naturgenopretnings-projekt”  i Broksø Enge i Holmegaard Mose-området:   Mosekomiteen skal dybt beklage Naturklagenævnets 5 dage gamle afvisning af Mosekomiteens klage over Broksø gods jagt-sø projekt i Sømose i Broksø Eng.   For sagen

UGLER I MOSEN

Pressemeddelelse tirsdag den 16. september 2008 I et sidste forsøg på at stoppe endnu et tvivlsomt naturgenopretningsprojekt i Sjællands største mose har Holmegaard Mose Komiteen dags dato sendt en appel til hhv. miljøminister, Troels Lund Poulsen, Skov- og Natur-styrelsen Storstrøms, Naturklagenævnet samt Broksø gods. Baggrunden for henvendelse er Naturklagenævnets rekordhurtigt sagsbehandling af en klage over en

Hvem styrer egentlig DN? (2000)

“At Gisselfeld bestyrelse kan presse os til at reagere som du beskriver  passer ikke”, skrev DN-præsident Poul Henrik Harritz blandt andet i nedenstående brev af 13. december 2000. Som svar på Jesper Petersens brev til Naturfredningsforeningens top af 26. november samme år. Harritz brev afslører enten stor uvidenhed om virkeligheden, eller stor frygt for at forholde

Referat af Mosegruppemøde 14.april 2000

Bortset fra at de fleste personer som DN holdt møde med den 4. april 2000 har fået stavet deres navne forkert, så viderebringes i dette Mosegruppe-mødereferat flere brugbare oplysninger om DNs indledende dialog med Storstrøms amt og godsejer Christian Lassen fra Holmegård gods, der foregik uden mosegruppesekretær Jesper Petersens viden og deltagelse.

DN-blad bortcensurerer vigtige naturbeskyttelsesemner (1999)

Naturfredningsforeningen har igen og igen vist sig som alt andet end naturens advokat og vagthund. Nedenstående artikelforslag fra miljøjournalist og Holmegaard Mose-kender Jesper Petersen sendt til Natur og Miljø’s redaktør i 1999 blev end ikke besvaret af den daværende redaktør, Ulla Lund. Artikelforslagene sætter fokus på naturødelæggelseskræfter som Naturfredningsforeningen åbenbart ikke ønsker beskrevet. Klik på brevsiderne nedenfor for

Vigtigt brev til DN 16. oktober 1998

Naturfredningsforeningen reagerede med en mur af tavshed, da man i efteråret 1998 modtog brevet her fra Jesper Petersen med forslag om sammen om at offentliggøre en rapport om et af Danmarkshistoriens bedst dokumenterede eksempler på komplet lovløse forhold for højt klassificeret dansk natur. Indenfor godt og vel et år efter modtagelsen af dette brev sørgede ledende kræfter i Naturfredningsforeningen for

Skuffende oplevelser med konfliktsky og virkelighedsfjerne naturfredningsfolk (1998)

I december 1998 udgav Mosekomiteens talsmand, Jesper Petersen, en 164 sider stor rapport om de omfattende naturødelæggelser på Gisselfeld, skabt af en ny, kontroversiel bestyrelse, der tiltrådte i 1996 og drastisk ændrede godsets drift . Som vidne til to års store naturødelæggelser havde Jesper Petersen og andre lokale naturvenner og naturkendere – med møje og besvær

Breve til Broksøgods om voldelig jagtlejer (1996)

11. december 1996 skrev journalist og mose-kender Jesper Petersen et fire siders langt brev til Broksø’s ejer, Charlotte Riegels Hjorth, og præsenterede hende blandt andet for en række spørgsmål om forvaltningen af den beskyttelseskrævende natur tilhørende Broksø. “Jeg driver en privat virksomhed og skal ikke offentliggøre regnskabstal eller andet til en privat person”, skrev Riegels Hjorth i

Stor mose-artikel i DOF-Vestsjællands blad, forår 1984

Starten på lederen i Bladsmutten nr.1 1984. Mens Ornitologisk Forening endnu var begejstrede for Jesper Petersens rapporter og artikler om Holmegaard Mose-området. Senere skabte politiske alliancer snærende bånd og fugleforeningen nedprioriterede naturbeskyttelsesprofilen. Se den omtale artikel fra 1984 via linket ovenover lederen.