Seneste korrespondance med miljøministeren om naturskadelig og ulovlig jagt (september 2016)

Til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen

 

                       Søtorup, 6. september 2016

Kære Esben Lunde Larsen.

I en årrække har vi i HOLMEGAARD MOSE KOMITEEN forsøgt at få naturforvaltningsmyndigheder m.fl. til at sikre naturen i Sjællands største mose bedre livsvilkår.

Desværre uden held.

På samme måde som vi forgæves har forsøgt at få bl.a. Naturstyrelsen til inddrage vor store faglige viden om Holmegaard Mose-området.

Siden 2009 har vi uden held appelleret til alle dine forgængere om at stoppe den skadelige jagt, der medfører omfattende forstyrrelser for især mosens fugleliv.

F.eks. bukkejagten fra 16 maj og to måneder frem, der bl.a. udføres fra ca.200 skydetårne eller -stiger, hvoraf en lang række er ulovligt opstillet i naturområdet.

Trods et grundigt – ubetalt – dokumentationsarbejde til dine forgængere i de sidste syv år har ingen villet tage ansvar for at sikre at områdets jagt udføres bæredygtigt – og lovligt.

Læs mere via linket her: http://www.holmegaardmose.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=181&Itemid=90

Vælger du at gøre det sammen, ser vi os desværre nødsaget til at politianmelde Holmegaard Mose-områdets mange ulovlige skydetårne og dermed belaste det i forvejen overbebyrdede politi med et problem, der for længst burde have været ryddet af vejen af kompetente naturforvaltningsmyndigheder.

Vi har allerede truet med at gøre dette, men har holdt os tilbage af hensyn til politiet, der jo i forvejen har alt for meget at lave som følge af uduelige ledere.

Men nu er vor tålmodighed opbrugt.

I marts dokumenterede vi, at tusinder af vilde fugle er blevet skudt i moseområdet alene i de sidste seks år. Og at strømmen af såkaldte regulerings-tilladelser til at bekæmpe en række vilde fuglearter er ensbetydende med omfattende jagtforstyrrelser hele året rundt og ikke bare i jagtsæsonen, hvor situationen ellers er alarmerende nok.

Nu har vi så samlet de mange eksempler på biologisk ubæredygtig forvaltning i en 180 sider lang rapport, der kan læses via linket her: http://www.holmegaardmose.dk/images/milio.pdf

Vi håber at vor grundige dokumentation af den skandaløse virkelighed for naturen generelt, og det EU-beskyttede fugleliv i særdeleshed, vil får dig til effektivt at arbejde for en markant bedre naturforvaltning.

Udover dig har vi også sendt rapporten til EUs miljøkommissær Karmenu Vella.

 

Venlig hilsen

HOLMEGAARD MOSE KOMITEEN

v. Jesper Petersen

Søtorupvej 5

4690 Haslev.


Svar fra miljøministeren 13. december 2016 kan læses her.