Kategori: Gødstrup Sø

Ulovlig rovfuglefangst ved Gødstrup Sø (2004)

Ulovlig rovfuglefælde afsløret af en gruppe naturinteresserede på vandretur ved Gødstrup Sø den 6. februar 2004 og omtalt i DOFs blad “Fugle og Natur” nr.2 samme år. Igennem årene er jagtlovsovertrædelser, såsom nedskydning af fredede fugle, ulovlig fældefangst m.m., konstateret i Holmegaard Mose-området og anmeldt til politiet talrige gange.

Uønsket debat om den fortsatte Gødstrup Sø-tragedie (2005)

En sø er godt, men VMP II-projektet er skidt  af Jesper Petersen og Bo Tureby     Den sjældne naturskov sagen drejer sig om, som visse VMP II-tilhængere ikke kan finde bl.a. på luftfoto fra 1950’erne, ses tydeligt på dette luftfoto af Gødstrup By set mod nord og Porsmosen i sommeren 1957.   I sidste nr. af  Dansk Ornitologisk

Uønsket debat om den fortsatte Gødstrup Sø-tragedie (2008)

Myndigheder og grønne organisationer lukker øjnene for den bedrøvelige kendsgerning, at Gødstrupsøens fugleyngel på 30. år fortsat slås ihjel.   I november 2004 trykte DOFs blad ”Fugle og Natur” en grundig gennemgang af det dybt problematiske VMP II-projekt, ovenpå Gødstrup Sø’s første sæson som VMP II-ynglefuglesø. Artiklen afstedkom – formentlig – et ledelsespåbud til fugleredaktøren

OVER SØEN EFTER VAND (2004)

Myndigheder m.fl. har svigtet fælt i arbejdet med at stoppe de tilbagevendende sommerafvandinger af en af Sjællands fuglerigeste søer. Storstrøms amts nyligt søsatte VMP II-projekt til flere millioner kr. er en moderne molbohistorie

Skovforening: Gisselfeld har ødelagt unik natur (2004)

“Hvordan kan det i Danmark være lovligt at ødelægge vore naturrige, gamle skove?”, spørger skovforeningen Nepenthes i sidste nummer af bladet “Skov & Folk” af Jesper Petersen “Danmarks natur er blevet lidt fattigere efter at en naturskov er blevet fældet i Porsmose ved Gisselfeld gods.”   Sådan skriver formanden for skovforeningen Nepenthes, Søren Dürr Pedersen indledningsvis

Gisselfeld på skovødelæggernes verdenskort (2004)

af Jesper Petersen    Det skyldes godsets fældning af en af Danmarks mest bevaringsværdige naturskove, indtil for et år siden beliggende i Porsmose lige op ad Gødstrup Sø.  Det er den danske skovforening Nepenthes, der i sit december-nummer af bladet “Skov & Folk“, tildeler Gisselfeld den tvivlsomme ære at blive udråbt som global skovødelægger. Det

Gødstrupsøens fugleliv ødelagt for 3. år i træk (19. august 2011)

Stor set al fugleyngel gik igen i år til grunde i den forkert naturgenoprettede Gødstrup Sø. Nu har HOLMEGAARD MOSE KOMITEEN (HMK) mistet tålmodigheden og anmelder Gødstrupsøens  håbløse ”naturgenopretnings”-projekt fra 2003 for at være i strid med en række naturbeskyttelsesparagraffer. Ved et rent lykketræf oversvømmede Gødstrupsøen i år 2 måneder senere end sidste år. De tre

Imødekommer kritik af forfejlet sø-projekt til 3 millioner kr.

Det skortede ikke på advarsler mod det 3 millioner kroner dyre VMP II-projekt for Gødstrup Sø i Sydsjælland, da søen var på tegnebordet for snart 10 år siden.  Men projektmagerne var ligeglade.   Her 7 år senere, hvoraf flertallet har været katastrofale for ynglen fra tusindvis af vandfugle, har myndighederne imidlertid besluttet at lytte til kritikken.

Dumpet!

På DN-hjemmesiden (www.dn.dk/naestved) har man i nogle år kunnet læse artiklen ”Det rige fugleliv i Gødstrup Sø” skrevet af Rune Larsen og Steffen Flindt (se artikelforside aller nederst herunder) Desværre er artiklen fuld af fejl. Og det er alt andet end første gang at DN og den såkaldte Mosegruppe misinformerer.

Hård jagt – endnu et problem for  Gødstrup Sø’s fugle (2005)

af Jesper Petersen Den første jagtsæson med en permanent Gødstrup Sø blev yderst problematisk for søens rige fugleliv. Jagttrykket var fra sæsonens start i september 2004 og frem ekstremt hårdt, og den cirka 50 hektar store søs værdi som rasteplads for vandfugle udenfor ynglesæsonen blev stærkt forringet. Fra et ornitologisk synspunkt nåede næsten alt dermed

Lukkede i årevis øjnene for fuglemassakrer og lovbrud

Kommentar d.26.december 2003: SKANDALE: Det såkaldte VMP II-projekt i Gødstrup Sø i Sydsjælland er en kæmpe rævekage og etableres på baggrund af 25 års omfattende lovbrud og naturødelæggelser. Uduelige eller korrupte myndigheder samt en svag naturfredningsforening har ansvaret for at det er gået så galt

Pengestyret sø-projekt truer naturen

Kommentar, torsdag d.13. november 2003:   VMP II-projekt for den mishandlede Gødstrup Sø – planlagt opstartet i denne måned – vil skade naturen mere end gavne den   af Jesper Petersen   “Det sku’ være så godt men så’r det faktisk skidt”, lyder den gamle sang. Desværre passer omkvædet alt for godt på Storstrøms amts

Naturfrednings-forening svigter naturen (2002)

Med det formålsløse fredningsmøde om Gødstrup Sø den 4. september forlænges 24 års tragikomiske bureaukrati, magtkamp og ubæredygtig naturforvaltning endnu engang. Til maj næste år starter ødelæggelse af sø og fugleliv formentlig igen – for 4. gang i de sidste fem år.