Trods EU-beskyttelse trues en af Danmarks sjældneste fugle fortsat af biltrafik

Mosehornuglen er en af i alt ni arter som Danmark specifikt har forpligtet sig til at beskytte i Holmegaard Mose-området. Men trods grundig dokumentation af truslen fra Rødebrovejens stærkt forøgede biltrafik forholder myndighederne sig på snart 6. år helt passivt overfor problemet

af Jesper Petersen

24. OKTOBER:”Den sad midt på vejen. Jeg var lige ved at køre den over, men fik heldigvis bremset i sidste øjeblik.”

Sådan fortæller Jane Iversen, der forleden aften var meget tæt ved at kollidere med en ugle på Rødebrovej. Formentlig en mosehornugle, som et kort øjeblik havde sat sig på vejen lidt nord for Dyrehaven, skoven trekvart kilometer syd for Røde Bro.

Engene her er kendt som den sjældne mosehornugles kerneområde, lige midt i det store EU-fuglebeskyttelsesområde mellem Næstved og Haslev.

”Jeg er fuldstændig sikker på det ikke var en skovhornugle”, tilføjer Jane Iversen og peger på tegningerne af mose- og skovhornugle på fugleplancherne ved Røde Bro. ”For den havde helt rundt hoved og ikke horn. Desuden var den meget lys.”

”Vi ville helt sikker have ramt den, hvis jeg ikke havde haft det lange lys på. For selvom jeg reagerede hurtigt og bremsede med det samme, røg den helt ind over køleren og ud til den enes side. Derved så vi den samtidig helt tydeligt og meget tæt på.”

Også medlemmer af Mosekomiteen beretter om nær ved-kollisioner med ugler på Rødebrovej om natten. Både natugle og skovhornugle er fundet trafikdræbt, men endnu ingen mosehornugler.

Hvilket dog ikke betyder, at denne, Danmarks sjældneste ynglende ugle ikke er blevet trafikdræbt. Når mosehornugle ikke er fundet trafikdræbt skyldes det dels dens meget fåtallige forekomst, dels, at der ikke er foretaget systematiske undersøgelser af omfanget af trafikdræbte fugle på Rødebrovej, men kun tilfældige registreringer. De tilfældige fund er offentliggjort her på vores hjemmeside. Læs mere her

Desværre er der således ingen tvivl om, at mosehornuglen dræbes af den tætte trafik på Rødebrovej, som i de senere år er blevet en alternativ rute for bilister fra Næstved mod København, trætte af den langsomt kørende trafik på landevejen fra Næstved til motorvejen ved Rønnede.

Ca. 4.000 biler, ja måske endda endnu flere, kører hver dag tværs igennem Sydsjællands største ferske engområde omkring Røde Bro med døden til følge for mange fugle og andre dyr, bl.a. ugler. Særligt skovhornugler og mosehornugler, som søger føde ved meget lavt at overflyve engene om natten – på samme vis som kærhøge jager om dagen – er særligt udsatte for at blive dræbt af biler.

Netop nu og ½ år frem er den aller værste tid for de nataktive ugler, fordi myldretidstrafikken finder sted i mørke eller tusmørke, hvor disse fugle jager mus i engene. Når vandstanden samtidig er høj, som den er lige nu, bliver den højereliggende rabat og grøftekanter langs Rødebrovej oven i købet mere tiltrækkende for både mus og ugler.

HMK tilsendte i januar 2012 Naturstyrelsen samt Vejdirektoratet en grundig rapport om mosehornuglens forekomst samt truslerne mod arten i EU-fuglebeskyttelsesområde nr.91. Læs den her.

Trods den detaljerede orientering om problemet har myndighederne intet gjort for at forhindre, at mosehornugler og andre fugle dræbes af den tætte biltrafik på Rødebrovej.  Også selvom det bringer Danmark i konflikt med EUs fuglebeskyttelsesdirektiv.

Mosekomiteen opfordrer billister til at sænke hastigheden, når man kører på Rødebrovej. Og hører desuden meget gerne fra folk, der har påkørt fugle eller andre dyr på Rødebrovej. Ved hjælp af førstehåndsberetninger fra bilister kan der tegnes et mere præcist billede af hvilke og hvor mange dyr, der dræbes af trafikken på Rødebrovej.

 

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *