Fotos

Endnu en lille jagtskov med stor skadevirkning for en af Holmegaard Mose-områdets mest betydningsfulde fuglearter, sædgåsen. Midt i en vedvarende eng mellem Gammellung og Sønderskov, hvor sædgås førhen fouragerede med op til 1.800 ex., har en lille beplantning af rødel tilføjet det traditionelle – ulovlige – skydetårn – gjort engen ubrugelig for sædgæs, der ovenikøbet er særlig beskyttet af EUs fuglebeskyttelsesregler for området.(Foto: Bo Tureby, 27. november 2009)

 

 

Denne lille, men meget generende skov blev plantet lige nord for Røde Bro i 2000 eller 2001, hvorved den tilstødende engs værdi for en række fuglearter er blevet ødelagt. Før plantningen af træer søgte fugle som sangsvaner, sædgæs, grågæs m.fl. føde her, som det ses på tre fotos nedenunder.

 

 

Pileskoven i Studemose Eng i marts 2009. Det oprindeligt åbne englandkskab er også her blevet lukket med en stor “prop” midt i det hele med negative konsekvenser for en lang række fugle, der kræver frit udsyn.

Nedenunder samme landskab (set fra nordøst) præcis 30 år tidligere, marts 1979. Antallet af rastende fugle i Studemose Eng har været drastisk reduceret i de godt og vel 10 år beplantningen har eksisteret.

 

Plantning af skov i den åbne Porsmose er et dramatisk brud med det store englandskabs åbne særegenhed og ødelæggende for en række fuglearter, bl.a. Sædgås.

 

 

 

 I sidste halvdel af januar 2004 fældede Holmegård gods pilebeplantningen i P4 samt (halvdelen af beplantningen) i Studemose Eng. Allerede i sommeren 2005 havde træerne skudt meterhøje skud fra rødderne. Fotoet er fra maj 2008. De klippede stammer fra 2004 ses ligge efterladt i bunden af skoven

 

Holmegårds malplacerede pileskov i P4 i sommeren 2008. I forgrunden en majsmark, et andet generende element for Porsmosens natur og fugleliv skabt af ejerens mangel på forståelse for den oprindelige, vilde natur.

 

P4 før Holmegård gods ødelagde en fantastisk udsigt og en række fugles livsvilkår.

 

 

 

 

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *