Vedr. Næstved kommune – og naturrådets – bekæmpelse af skarver i Holmegaard Mose

Fra: Journalist Jesper Petersen [mailto:mose@paradis.dk]
Sendt: 2. september 2017 11:30
Til: naestved@dof.dkkristiangramstrup@pc.dk
Emne: Vedr. Næstved kommune – og naturrådets – bekæmpelse af skaver i Holmegaard Mose

Kære Birgitte Norby & Kristian Gramstrup.

Vi forsøger at få opklaret hvordan det kunne gå så galt, at Næstved Naturråd støttede op om en fagligt og fuglebeskyttelsesmæssigt set forrykt beslutning om at bortjage skarverne fra deres soveplads i Holmegaard Mose.

Vi vil meget gerne høre hvilken debat der har været i rådet og hvad I har sagt.

Se vedhæftede kommentar.

Venlig hilsen

Jesper Petersen, talsmand i HOLMEGAARD MOSE KOMITEEN.

Søtorupvej 5, 4690 Haslev. Tlf. 5632 6470


Fra: Birgitte norby [mailto:birgittenorby@live.dk]
Sendt: 4. september 2017 09:54
Til: Journalist Jesper Petersen
Emne: SV: Vedr. Næstved kommune – og naturrådets – bekæmpelse af skaver i Holmegaard Mose

Kære Jesper og HMK

DOF har ikke deltaget i nogen debat om bortjagning af skarver i Holmegård Mose og har ej heller fået orientering på forhånd.

Det er sat i værk uden vores vidende.

Jeg må gå ud fra at de i kommunen har opfattet det som en selvfølgelig del af plejen, men fremgår heller ikke af handleplanen for 2016-21.

Jeg har søgt i statens driftplaner, men kan ikke finde noget der.

Der er møde i Naturrådet i aften i Naturrådet, og bortskræmningen er er på dagsordenen.

Hvad vi i DOF mener og vil sige?. Vi mener og vil sige, at skarverne skal ha’ lov at sove der hvor de sover.

Vi er ganske enige med HMK i den sag.

Hvordan det er gået så galt?

Af Natura 2000 planen, som jo er kommunenes og naturstyrelsens udgangspunkt, fremgår det,

som af alle de andre Natura 2000 planer, at:

En målsætning om gunstig bevaringsstatus for en bestemt naturtype kan indebære en

nedprioritering af en anden naturtype eller art, og det er nødvendigt at foretage et valg.

 

Det lyder lidt som Helle Jessen i pressen.

http://mst.dk/media/130850/n163_n2000plan_2016_21.pdf

schroll til side 16

Men som sagt. Der er møde i aften i Naturrådet. Referat følger her.

Mvh

Birgitte Norby

DOF Storstrøm