DOF-klage over HMK-mødedeltagelse

På initiativ af Erling krabbe fra Skov- og Naturstyrelsen afholdtes 5. august 2008 et møde i Holmegaard Mose-området på baggrund af sommerens triste massakre på en af Danmarks største yngleforekomster af engsnarrer.

Dansk Ornitologisk Forening var imidlertid utilfreds med at Holmegaard Mose Komiteens talsmand, Jesper Petersen, deltog i stedet for Bo Tureby, der er DOFs såkaldte caretaker for lokaliteten, som ikke kunne deltage, fordi han var på vej til OL i Beijing.

Se korrespondancen nedenfor.

Hej Erling

Det er lidt overraskende for mig, og jeg må pointere at Jesper Petersen ikke er deltager i Caretakerprojektet og derfor ikke kan repræsentere hverken projektet eller DOF.

Mange hilsner

Thomas

 


Til Thomas Vikstrøm m. fl.

 

For god ordens skyld skal jeg lige svare på nedenstående mail, hvor Thomas Vikstrøm fra DOF udtrykker sin bekymring over undertegnedes deltagelse i mødet i Holmegaard Mose den 5. august i år.

Som jeg under møde-præsentationsrunden meddelte alle deltagere, så deltog jeg på vegne af Holmegaard Mose Komiteen – og IKKE DOF.

Og lad mig så i samme åndedrag benytte lejligheden til at opfordre alle modtagere af korrespondancen her, til også i fremtiden at invitere Holmegaard Mose Komiteen med til de møder myndigheder og grønne organisationer holder vedr. Holmegaard Mose-området.

Dét vil f.eks. kunne forhindre, at vi ser flere hovsa-naturgenopretnings projekter, skabt af folk med alt for ringe viden om det store mose-område.

Med venlig hilsen

Holmegaard Mose Komiteen

v.Jesper Petersen

1. september 2008

 

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *