Bregentved fordriver skarver fra EU-fugleområde (2016)

Den hidtil største forekomst af skarver i EU-fuglebeskyttelsesområde F101 registreredes på øen i Ejlemade Sø i slutningen af august 2013. Få dage senere skød Bregentved en bekæmpelses-kampagne i gang, der dræbte en tredjedel af de ca.60 fugle, som var begyndt at overnatte på den lille ø.

af Jesper Petersen

Ikke bare i Sjællands største mose-område bekæmpes en række fuglearter intensivt. Det sker også på Bregentved gods, hvor hundredevis af grågæs, skarver, krager, husskader, råger og ringduer årligt nedskydes udenfor den almindelige jagtsæson.

De sidste tre år har Bregentved blandt andet bekæmpet en lille bestand af skarver i EU-fuglebeskyttelses- og Natura 2000-område F101/161. Forrige år skød godset 12 fugle. I 2013 i alt 23. Og sidste år formentlig lige så mange.

Til trods for at antallet af skudte fugle udgør op mod halvdelen af søområdets samlede skarvbestand, betegnede Bregentved gods både i 2013 og 2014 effekten som ”begrænset” i den efterfølgende lovpligtige indrapportering til Naturstyrelsen. Så godset har tilsyneladende et ønske om helt at fordrive skarven fra søområdet, hvor den oprindeligt har været en talrigt forekommende kerneart.

Siden 1980’erne har op til godt og vel 50 skarver fisket i søområdet sydøst for Haslev. I 1987 etablerede en lille flok skarver Danmarks 22. koloni (4 par) i nyere tid på sydbredden af Søtorup Sø, men fuglene blev efterfølgende fordrevet.

Af samme grund har skarverne flyttet deres sove- og rasteplads i træer ved søbredderne i F101 adskillige gange. Et yndlingssted er den lille ø i Ejlemadesøens vestlige del, hvor op til ca.60 skarver sås gå til ro i trætoppene sidst på dagen i august og september 2013.

Her aflæste ornitologer 23. april 2002 en farvemærket skarv, ringmærket åre før som unge i en koloni på øen Yderste holm i Stauns Fjord på Samsø.

HOLMEGAARD MOSE KOMITEEN har uden held forsøgt at få Bregentveds Christian Moltke til at forklare, hvorfor man efterstræber den flotte sort-hvide pelikanfugl, som skaber smukke naturoplevelser i større skala i Danmark, hvor næsten al anden natur giver meget lidt væsen af sig.

Skarven, eller underarten mellemskarven, som der her er tale om, er en såkaldt national ansvarsart. Begrebet dækker arter, hvor Danmark på et givet tidspunkt huser mindst 20% af Jordens samlede bestand, eller arter der globalt betragtes som sjældne.

Grev Moltke henviste til godsforvalter Anders Dolmer, der ikke ønskede at besvare vore spørgsmål mundtligt. Men bad om at få dem skriftligt.

Se hvad der kom ud af dét herunder:

Tak for snak, Anders Dolmer. Hvor du tilbød skriftligt at svare på spørgsmål.

Vi ønsker første og fremmest at få svar på hvorfor I bekæmper skarver. På hvilken måde mener I, at skarver skader Bregentvedssøernes flora og fauna?

”Henvises til aktindsigt.”

På hvilke tider af døgnet udføres bekæmpelsen. Skydes der f.eks. fra Ejlemadesøens permanente skydeskjul på søfladen.

”Se aktsigt – følger påkrav fra Naturstyrelsen.”

Hvor mange skarver skydes der pr. dag? Af hvor mange skytter/jægere?

Irrelevant i forhold til reguleringstilladelse”

Hvor mange ”bekæmpelsesdage” tog det at skyde 23 skarver i perioden 30/8-31/12 2013?

”Irrelevant i forhold til reguleringstilladelse”

I hvilke søer foregår bekæmpelsen?

”Irrelevant i forhold til reguleringstilladelse.”

Hvor mange skarver skød i sidste år?

”Henvises til aktindsigt”

Ønsker I at forsætte bekæmpelsen i år også?

”Såfremt behov identificeres og tilladelse gives fra Naturstyrelsen”

Ifølge de oplysninger Naturstyrelsen har givet os har I bekæmpet skarver i 2013, 2014 og 2015. Men ikke før. Er det rigtigt?

I 2004 observeredes Bregentveds daværende skytte beskyde skarver i en bevoksning af popler nordøst for Blegehuset ved Ulse Sø. Myndighederne har oplyst til os, at I ikke havde tilladelse til at skyde skarver dengang. Var det skytten, der ulovligt foretog denne beskydning på eget initiativ, eller var beskydningen godkendt af godskontoret/Christian Moltke?

”Ønsker ikke at kommentere på udokumenterede påstande.”

Aktindsigten fra Naturstyrelsen, som Anders Dolmer henviser til, giver ikke svar på nogle af de ovennævnte spørgsmål. Lige bortset fra at antallet af skudte skarver i 2015 er tilgængeligt i næste måned, har Naturstyrelsen meddelt.

Også nabogodset Gisselfeld er begyndt at bortskyde skarver i godsets søer. Naturstyrelsen gav således i december godset lov til at skyde et ubegrænset antal fugle.

Spurgt om hvorfor Gisselfeld vil af med skarverne, svarer godsforvalter Jens Risom:

”Ja men, det har vi ingen kommentarer til.”

  

 Se Bregentveds og Gisselfelds bekæmpelses-tilladelser her.