Skizofren naturforvaltning: Fredning og øget afvanding hånd i hånd

26. juni 2008 gav Næstved Kommune grønt lys til en yderst naturødelæggende uddybning af ca.10 km gamle drænkanaler i den nordøstlige del af Holmegaard Mose samt et tilstødende skov- og engområde øst for. Den uforstålige  tilladelse til at dræne det i forvejen for afvandede – og nyligt fredede samt EF-fuglebeskyttelsesområde – moseområde blev givet på baggrund af en ansøgning fra Holmegaard gods’ Chr. D. Lassen, der af hensyn til godsets naturødelæggende erhvervsinteresser, ønskede en forstærket dræning af de pågældende områder. I alt ca.1,5 km2 eller 150 hektar natur ekstremt følsom overfor netop afvanding.

I en skrivelse af 15. februar 2008 meddelte Næstved Kommune Holmegaard gods, at det nærmere skulle undersøges om den ansøgte “oprensning” af de mange kilometer kanaler var en”regellmæssig vedligeholdelse”, eller om der var tale om en ændring af tilstanden. Det blev som før en administrativ afgørelse i de økonomiske interessers favør.

Danmarks Natuirfredningsforening (DN) var lodret uenig og indbragte kommunens tilladelse fra juni 2008 for Naturklagenævnet, der imidlertid ikke imødekom DN, der næsten samtidig fik sat punktumi Holmegaard Moses 2. fredningssag over 30 år, der – på papiret – skal beskytte det store sydsjællandske vådområde mod at blive ødelagt af først og fremmest afvanding. Desværre gik DN ikke videre og viste derved igen at foreningens slogan “naturens advokat” har meget lidt med virkeligheden at gøre. I alle de uhyggeligt mange eksempler på naturødelæggende lovovertrædelser i Holmegaard Mose-området – som er grundigt dokumenteret – har Naturfredningsforeningen konsekvent afholdt sig fra at forsvare mosenaturen i retten. Hvilken advokat i virkelighedens kunne drive advokatvirksomhed hvis vedkommnede afstod fra at føre retssager.

HOLMEGAARD MOSE KOMITEEN har gjort det eneste vi har ressourcer til, nemlig gjort sagen her til en del af den EU-sag komiteen i juni 2009 afleverede første del af til EU-Kommissionen i Bruxelles.

Læs Næstved Kommunes skrivelse af 25. juni 2008 her. Samt Naturklagenævnets ditto af 4. september samme år. Og se billederne nedenfor fra 19. marts 2009 i den – på papiret – tre-dobbelt naturfredede Holmegaard Moses nordøstlige del.

Vurder herefter selv om de voldsomme opgravninger er en såkaldt  “regelmæssig vedligeholdelse” eller ej.Bemærk de mange overgravede trærødder, og de store mængder opgravet sphagnum/tørvejord.

De negative konsekvenser for naturen er indlysende – for selv et barn.

 

 

 

(4.december 2010)