Trods fredning og naturgenopretning grønt lys til forstærket dræning (november 2010)

Se Næstved Kommunes tilladelse fra 2008 til stærkt forøget afvanding af Holmegaard Mose-området i form af uddybning af ca.10 km naturskadelige drænkanaler her.

 

Se Naturklagenævnets afgørelse af klage fra Naturfredningsforeningen over dræningstilladelse her.