Vandbiller, vandtæger, edderkopper og bløddyr

 
 Vandbille-illustration fra “Hvad finder jeg i sø og å”, Politikens Forlag, 1967.

En af Storbritanniens førende vandinsekt-eksperter besøgte i oktober 2006 Mosekomiteens talsmand, Jesper Petersen og Holmegaard Mose, for at undersøge mosen for vandinsekter, især vandbiller.

Sammen med Jesper Petersen udførte Robert Merritt, i daglig tale Bob, i nogle drivvåde, lune oktoberdage vandinsektindsamlinger i en række udvalgte områder i Holmegaard Mose.

Robert Merritt sendte umiddelbart efter sin hjemkomst det indsamlede materiale til DN-Mosegruppen, der offentliggjorde det på sin hjemmeside.

Resultaterne af Jesper Petersens og Merritt’s arbejde kan ses på www.holmegaard-mose.dk i form af fire lister over hhv.vandbillervandtægeredderkopper og bløddyr (Klik på hver enkelt insektgruppe for at se oversigten over registrerede arter og præcise fundsteder i mosen i oktober 2006)

Læs historien om Bob Merritts besøg i Holmegaard Mose i 2006 her