UGLER I MOSEN

Pressemeddelelse tirsdag den 16. september 2008

I et sidste forsøg på at stoppe endnu et tvivlsomt naturgenopretningsprojekt i Sjællands største mose har Holmegaard Mose Komiteen dags dato sendt en appel til hhv. miljøminister, Troels Lund Poulsen, Skov- og Natur-styrelsen Storstrøms, Naturklagenævnet samt Broksø gods.

Baggrunden for henvendelse er Naturklagenævnets rekordhurtigt sagsbehandling af en klage over en jagt-sø, som Mosekomiteen indbragte for nævnet d. 13. august. I en 5 dage gammel afgørelse afviser Naturklagenævnet Mosekomiteens klage over Broksø gods plan om at udgrave endnu en jagtsø i Broksø Enge – i alt nr.4 jagt-sø i dette område.

Normalt er sagsbehandlingstiden i Naturklagenævnet i gennemsnittet 7 måneder, men i det aktuelle eksempel har Naturklagenævnet behandlet sagen rekordhurtigt, på under en måned.

”Vi fik oplyst, at de havde søgt EU-tilskud, der var tidsfrister på for at få gennemført, og at de risikerede at blive overskredet. Det tog vi hensyn til”, fortæller en af jagtsø-sagens sagsbehandlere, cand. jur. Marianne Mathiesen, i dag til Holmegaard Mose Komiteen.

”De” er ensbetydende med Broksø gods, oplyser Marianne Mathiesen endvidere.

Det er langt fra første gang, at Broksø gods har held med pression overfor myndighedsinstanser for at fremme godsets særinteresser.

I og med at Naturklagenævnet således valgte at servicere Broksø’s ønsker om at komme forrest i sagsbehandlingskøen, har Broksø gods nu grønt lys til at fortsætte udgravningen af endnu en jagtsø i det internationalt betydningsfulde – og på papiret særligt beskyttede – fugleområde Broksø Enge. Mosekomiteen håber imidlertid, at de myndighedsinstanser komiteen har skrevet til i dag vil reagere og forhindre at dette sker. Alt andet er i praksis en blåstempling af de Wild West-tilstande, der i årevis har eksisteret for naturen i Holmegaard Mose-området, der siden 1983 har haft status af EF-fuglebeskyttelsesområde og derfor har haft krav på særlig naturvenlig forvaltning.

Broksø gods’ aktuelle planer om udgravning af endnu en jagtsø i Broksø Enge, samt det planlagte EU/Miljømilliard-”naturgenopretningsprojekt” i samme område, bør som et minimum stilles i bero indtil EU-kommissionen/domstolen har taget stilling til de mange grove lovbrud og naturødelæggelser som ejere og myndigheder i årevis har begået i Holmegaard Mose-område, deriblandt Broksø Enge.

Enhver, for hvem naturens – og samfundets – trivsel og retssikkerhed er andet end tomme floskler, kan kun være interesseret i at forhindre at der smides millioner af skattekroner ud af vinduet på fup-naturgenopretning, der i praksis blot beriger lovbrydere og naturødelæggere.

Hvad end myndighederne med flere vælger at gøre i den aktuelle sag vil Mosekomiteen fortsætte sit arbejde med at oplyse om, samt forsøge at stoppe, de retsløse tilstande, der i årevis har hersket i Holmegaard Mose-området, uden at hverken ansvarlige myndigheder eller store grønne organisationer som f.eks. Danmarks Naturfredningsforening har villet gribe ind.

Vi skal afslutningsvis henvise til det vedhæftede brev samt vores hjemmeside www.holmegaardmose.dk, hvor den aktuelle sag er belyst, og hvor det store sagskompleks, som Mosekomiteen er i færd med at udarbejde til EU-kommissionen/domstolen, samt evt. også til brug for sagsanlæg ved de danske domstole, inden årets udgang vil blive præsenteret.

Mosekomiteens aktuelle brev fremsendes senere på ugen til EU-kommissionen/domstolen i forlængelse af den første sagsdel, som medlemmer af komiteen påbegyndte for fem år siden i forbindelse med den dybt problematiske etablering af Gødstrup Sø som VMP II-projekt.

Dette fem år gamle problemprojekt evalueres i øvrigt senere på året grundigt af Holmegaard Mose Komiteen.

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *