Dobbeltmoralsk og utroværdig Naturfredningsforening (1999/2008)

Klik her. Derefter på ikon i højre hjørne nederst

 

Klik her. Derefter på ikon i højre hjørne nederst

Naturfredningsforeningen (DN) opfattes af de fleste som naturens advokat. I de sidste mange års arbejde med at få beskyttet Holmegaard Mose-områdets unikke og truede naturværdier ser man imidlertid at DN fuldstændig svigter naturen, i sin iver efter at være i kridthuset hos ejere og myndigheder.

Ovenfor ses en del af DNs naturbeskyttelsesappeller anno 1999 vedr. Holmegaard Mose-området sendt til hhv. Vestsjællands og Storstrøms amter.

De to lokalkomiteformænd, Paul Erik Friis og Palle Ystrøm fra hhv. Holmegård og Haslev lokalkomiteer, går i deres 25 sider lange skrivelse dateret 29. maj 1999 bl.a. i brechen for den gamle naturskov i Porsmose. Paradoksalt, set på baggrund af at samme Naturfredningsforening i 2003 bifaldt Gisselfeld Kloster’s destruktion af den biologisk unikke naturskov, ene alene for at fremprovekere en erstatning og fremtidig EU-landbrugsstøtte. De mange penge som den triske naturskovsødelæggelse skaffede Gisselfeld – uretmæsigt vil mange sige – var en betingelse fra Gisselfelds side for at indgå en såkaldt VMP II-aftale for Gødstrup Sø; et over 3 millioner kroner dyrt projekt, som DN, sammen med Storstrøms amt og ejere, havde satset al sin prestige på at få gennemført.

Det skatteborgerfinansierede “naturprojektet” har i øvrigt vist sig at skade naturen på flere forskellige måder end bare ved indledningsvis at medføre ødelæggelsen af et af Danmarks mest bevaringsværdige naturområder; den gamle naturskov i Porsmose.

I DNs brev fra 1999 fremhæver de to lokale DN-formænd overfor de to amter betydningen af at sikre Gødstrup Sø gennem en fredning, “så fuglene får dette fladvand og et jagtmæssigt fristed.”

Også ønsket om Gødstrup Sø som et jagtmæssigt fristed mislykkedes for DN og de politisk ambitiøse folk i foreningens NYE mosegruppe etableret i 2000.

 

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *