Gisselfeld maltrakterer igen Møllebækken

Møllebækken raseret af Gisselfeld for 2. gang på syv år. (Foto: HMK 23. marts 2019)
Som den fine, lille å burde have set ud, og ser ud lidt længere nede af løbet. (Foto: HMK 23. marts 2019)

19. APRIL 2019: For syv år siden foretog Gisselfeld en voldsom opgravning og uddybning af Møllebækken, der smadrede det meste af åens biologisk liv og samtidig drastisk sænkede vandstanden i Sydøstsjællands største sø, Søtorupsøen.

Flere naturorganisationer kritiserede i skarpe vendinger det naturødelæggende arbejde.

Faxe Kommune vurderede efterfølgende, at der var sket en overuddybning af åens første del.

I strid med de retningslinjer der er udstukket for oprensningen af vandløbet om ikke at bortgrave fast bund”, som det hed i kommunens redegørelse fra 25. maj 2012

Nu har Gisselfeld så gjort det igen. Tidligere på året fik godset udført en ny, voldsom opgravning og uddybning af Møllebækken.

Af hensyn til godsets miljøskadelige industrilandbrug.

Fra åens start i den vestlige ende af Søtorupsøen og ½ km nedstrøms er alt Møllebækkens bundmateriale maskinelt opgravet. Samtlige sten – og det er mange – store mængder af grene plus hele åens bunddække og det biologiske liv dér er på voldsomste vis systematisk gravet op.

(Se fotoserie længere nede)

Møllebækkens vand har siden februar løbet i noget der mere ligner en betonkumme end en biologisk levende å.

Møllebækken opgives i Haslev Kommunes miljøhandlingsplan fra 1998 som kommunens eneste vandløb med ”skærpet målsætning”, og kategoriseret som et vigtigt ”naturvidenskabeligt interesseområde”.

Og Søtorupsøen, Sjællands næstdybeste – der beskrives i indledningen af H.C. Andersens verdensberømte eventyr ”Den Grimme Ælling” – er også højt klassificeret natur. Den har f.eks. status af Natura 2000, Habitat- og EU-fuglebeskyttelsesområde.

Efter for få måneder siden at have overvundet et stort vandstandsfald pga. sidste års usædvanlige sommertørke, er vandstanden i søen siden slutningen af marts atter faldet drastisk.

Netop nu vokser grønalger hastigt frem, næret af den stærke aprilsol samt Gisselfelds miljøskadelige landbrug, som i årevis har forurenet søen.

I Faxe Kommune oplyser man, at man ikke er bekendt med den aktuelle uddybning af Møllebækken, men at man vil besigtige åen efter påskeferien.

Læs hele historien om Møllebæk-uddybningen i 2012 via link her. Og her.

I forgrunden ses opgravet ler eller søgytje, der dokumenterer den alt for voldsomme å-uddybning for 2. gang siden 2012. (Foto: HMK 23. marts 2019)
Også hundredevis af sten er gravet op af åløbet, forvandlet til en livløs afvandingskanal. (Foto: HMK 23. marts 2019)
Alt, der kunne bremse vandstrømmen er minutiøst gravet op til stor skade for natur og miljø. (Foto: HMK 23. marts 2019)
(Foto: HMK 23. marts 2019)
(Foto: HMK 23. marts 2019)
Her har gravemaskinen kørt på langs direkte i Møllebækkens løb. (Foto: HMK 23. marts 2019)
Her har gravemaskinen kørt tvært over Møllebæk og åbrinker. (Foto HMK 23. marts 2019)
Sådan her – og på billederne nedenunder – burde Møllebækken have set ud. (Fotos: HMK 23. marts 2019)

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *