Klarvandet sø forvandlet til stinkende algesuppe

31. maj 2017:Engang en af Danmarks reneste og mest klarvandede søer. Men lige nu en stinkende algesump.

Den 60 hektar store Søtorup Sø syd for Haslev er ramt af den værste algeforurening nogensinde. En særlig rødalge, der findes i søen og med mellemrum blomstrer op, har dette forår nået en rekordstor udbredelse.

Søen er simpelthen blevet rød. Til forundring for forbipasserende.

Langs bredderne og i sivbræmmen rundt om den knapt 25 meter dybe sø er vandoverfladen dækket af et tykt lag af rødbrune og lilla alger.

De rådnende alger har i de seneste dage sendt en forfærdelig stank ind i næseborene på alle som har færdedes på Søtorupvejen nord for søen.

Forureningens hovedkilde er formentlig Gisselfelds industrilandbrug, som årligt  spreder et par hundrede ton kunstgødning rundt om søen.

I 1996 kasserede en ny ledelse godsets skånsomme landbrugsdrift med frivillig reduktion i brug af bl.a. kunstgødning . Ligesom den påbegyndte omlægning til økologisk drift blev smidt i skraldespanden.

Siden har godsets hårde landbrugsdrift trukket store veksler på natur og miljø.

Algeforureningen begyndte for cirka tre uger siden. Dengang oplyste en af søens lystfiskere, at der næsten ingen fisk er mere i søen og at han derfor overvejer helt at stoppe med fiske.

Storupsøen var førhen en fantastisk fiskesø og Gisselfeld har i mange år udlejet fiskeretten til lystfiskere.

I dag kæmper fiskene en kamp for at overleve og i de sidste par uger er også vandfuglene flygtet fra søen. Ganske få ynglefugle er p.t. at se på den store søflade, der har skiftet farve fra blå til rød.

Almindeligvis opholder hundreder eller tusinder af fugle sig i søen.

Søtorupsøen blev i mange år anvendt som badesø af haslevitterne – berømt for sit usædvanligt klare vand – og havde indtil 1970’erne både badebro og separate omklædningsfaciliteter for mænd og kvinder.

Alle forsøg på at genetablere det gamle badested er blevet vetoet af Gisselfeld gods, formentlig af frygt for at badegæsterne ville kritisere godsets for at ødelægge søen.

HOLMEGAARD MOSE KOMITEEN har igen og igen kritiseret G’s miljøskadelige landbrugsdrift. Men desværre for døve ører.

Bl.a. har Mosekomiteen flere gange dokumenteret, at den udpinende landbrugsdrift har forværret jorderosionen på de skrånende marker rundt om søen, ensbetydende med at tonsvis af fosfatholdigt overfladejord ved flere lejligheder er skyllet ud i søen.

Bregentved gods har i snart et årti frivilligt begrænset sit kunstgødningsforbrug samt indført skånsom jordbehandling med stor positiv effekt for bl.a. nabosøerne, f.eks., Ulse Sø, der ligesom Søtorupsøen er en sjælden såkaldt kransnålalge sø, identisk med Søtorupsøen også i størrelse, dybde.

Ulse Sø har i flere år fremvist en langt bedre vandkvalitet end Søtorup Sø og er aktuelt fri for de voldsomme eutrofierings-problemer, der har omdannet Søtorupsøen til en lokal miljøkatastrofe.

De to søer har status af EU-habitatområde (142), hvis internationalt  betydningsfulde – og sårbare – naturværdier Danmark har forpligtet sig til at beskytte.

Gisselfeld har rekord i sø-ødelæggelser. Læs mere via linkene her:

http://www.holmegaardmose.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=452&Itemid=75

http://www.holmegaardmose.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=427&Itemid=77

http://www.holmegaardmose.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=407&Itemid=77

http://www.holmegaardmose.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=59

 

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *