Gisselfelds landbrug skader meget andet end klima, natur og miljø

To TDC-teknikervogne, en lejet lastbil med minikraver og udstyr samt 3-4 mand arbejde det meste af 28. november på at reparere den seneste overgravning af TDC-kablet i Søtorup (Foto: HMK)

 

6. DECEMBER 2019: Gisselfelds industrilandbrug har i de sidste godt og vel 20 år anrettet store skade på klima, natur- og miljø. Men flere andre værdier skades af godsets hårde landbrugsdrift.

Forleden blev TDC samt telefon- og internetabonnenter i Søtorup indirekte kraftigt generet af Gisselfelds landbrug.

Under uddybning af grøfter, af hensyn til afvandingen af de store godsmarker langs Søtorupvej og Gisselfeldvej, blev TDC’s telefonkabel 21. november gravet over.

En uge senere rykkede tekniker i to varebiler samt en minigraver og medfølgende materialelastvogn ud for at udbedre skaderne.

Ikke første gang at Gisselfelds landbrug skader andet end naturværdier.

I 2012 blev TDC kablet nedgravet under Møllebækkens bund opgravet, da en entreprenør hyret af godset, uddybede Møllebækken. Kun godt og vel 100 meter fra den aktuelle overgravning.

TDC arbejdede i flere dage på at reparere det ødelagte kabel nedgravet i Møllebækkens bund (Foto: HMK)

Både naturskadeligt og ulovligt efter Naturfredningsforeningens (DN) opfattelse. Men en godsunderdanig kommune af en anden opfattelse. Og alene pga. en fodfejl fra DNs side aldrig behandlet af Naturklagenævnet.

Læs mere via link her: https://holmegaardmose.dk/?p=1291

Møllebækken i øvrigt tidligere på året atter voldsomt uddybet for at maximere dræningen af Gisselfelds ubæredygtigt drevne marker.

Læs mere vialink her: https://holmegaardmose.dk/?p=1333

Hvor meget kabelovergravningerne koster, og hvem der betaler, er det endnu ikke lykkedes at opklare.

Men en TDC-tekniker bemærkede til kabelovergravningen i Møllebækken: ”Jeg har et gæt: Det har været rigtigt dyrt, over et par hundrede tusind.”

Som Gisselfeld formentlig slipper for at betale. På samme vis som man slipper for at kompensere de omfattende klima- og miljøskaderne forårsaget af godsets strømlinede (landbrugs)drift siden 10. overdirektørs visionære introduktion af økologisk landbrug m.m. brutalt blev stoppet af en ny bestyrelse i midten af 1990’erne.

Også talrige matrikelsten og skelpæle opgravet især fra 1996-2002 har Gisselfelds hensynsløse landbrugsdrift på samvittigheden.

Alene i Søtorup er der fundet adskillige opgravede matrikelsten, som det ifølge en kilde koster omkring 15.000 kr. at nedsætte.

Nogle af de mange opgravede matrikelsten (foto: HMK)

 

Faxe Kommune gik for nogle få år siden over til maskinel opgravning af grøfter langs Søtorupvej og Gisselfeldvej: Til glæde mest for Gisselfelds industrilandbrug – til skade for næsten alt andet (Foto: HMK)

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *