Milliarder vil dø (2010)

af Jesper Petersen & Eulàlia Martí Sans

Kun omkring 500 millioner vil overleve. Milliarder vil dø. Sådan lød den foruroligende forudsigelse fra en af verdens førende klimaforskere, James Lovelock, i et interview i den spanske avis, La Vanguardia, for et par år siden i forbindelse med Lovelocks gæsteforelæsning på Barcelona Universitet.

14. september 2010 holdt den både højt respekterede og kontroversielle professor atter foredrag i Barcelona. Denne gang ved en speciel begivenhed på byens rådhus, hvor flere medlemmer af Mosekomiteen var så heldige at få plads på tilhørepladserne.

”Vinteren 2009/10 fik mange til at tro, at global opvarmning var en myte (fordi det var koldt mange steder, bl.a. i Europa. Red.). Det ville være godt, hvis der ikke var global opvarmning, så vi kunne gå tilbage til vores bekymringsløse liv. Men sådan er det desværre ikke.”

I en artikel i Politiken tidligere på året fremhævede Lovelock behovet for en handlekraftig global ledelse, og en midlertidig annullering af demokratiet for at redde så meget – og så mange – som muligt. For tiden er knap, hvis vi vil undgå at ende som dinosaurerne.  Også derfor er det uhyre vigtigt, at vi gør det rigtige, understregede Lovelock i Barcelona 14. september og lagde samtidig afstand til dem, der bruger klimaforandringerne til at give folk skyldfølelse.

”Vi skal være skeptiske overfor dem, der bruger frygt og skyldfølelse for at få os til at købe deres ikke bæredygtige produkter og ideer.”

Til manges overraskelse f.eks. vindkraft som Lovelock gav et skud for boven. Han brugte Danmark som et skrækeksempel på en forkert ”grøn” udvikling.

”For Danmark og andre vindkraft-pionerer vil formentlig ved siden af vindenergien fortsætte med at overforbruge energiformer, der udleder CO2.”, tilføjede den engelske professor, og fremhævede atomkraft som en bedre energiform til at afbøde den globale klimakatastrofe, der ifølge Lovelock er uundgåelig.

Ifølge Lovelock er selv de fleste grønne miljøtiltag misforståede og værdiløse i den historiske overlevelseskamp klodens knap 7 milliarder mennesker står overfor.

Når klimatopmødet i København i december 2009 blev en fiasko var dét således ikke den helt store katastrofe, for løsningsmodellen var alligevel helt forkert, ifølge Lovelock. Der skal en helt ny strategi til, hvis menneskeheden ønsker at overleve.

Jorden, Gaia, er nemlig allerede godt igang med at genoprettet sin biologiske balance, med dramatiske følger.

Nuvel, Jordens undergang har dommedagsprofeter jo forudsagt i mange år. Men almindeligvis er det ikke internationalt anerkendte videnskabsfolk og professorer med bemærkelsesværdige forskningsresultater på deres CV. Som Lovelock,  der er endt med at blive aller mest berømt for sin 40 år gamle, ”Gaia-teori”, hvor han beskriver Jorden som en selvregulerende superorganisme, der med en særlig feedback-regulering, skabt især af mikrobielt liv, hele tiden sikrer de ideelle livsbetingelser på planeten. Lovelocks nærmest kætteriske synspunkt er, at Menneskeheden ikke nødvendigvis er en del af Gaia’s livsprojekt. Hvis vi ikke her i 11. time forstår Jordens livsprincipper, vil menneskeheden spille sig selv af banen og ende i gruppen af uddøde dyrearter.

Lovelock var i 1980’erne klimarådgiver i Margeret Thatchers britiske regering. Thatcher var den første vestlige leder, der udnævnte global opvarmning som følge af CO2-udledning til klodens altoverskyggende udfordring. Den britiske jernladys interesse for emnet skyldtes imidlertid ikke hensyn til miljøet, derimod klimaændringernes påvirkning af den globale magtbalance og sikkerhedspolitik. Thatcher anbefalede i den første verdenskonference om problemet i Toronto i Canada i 1988 at reducere CO2-udslippet med cirka 20 procent inden 2005. Slutdokumentet, der ikke var juridisk bindende, var mange gange skrappere end det forkølede slutdokument på FNs klimakonference i København sidste år.

Thatchers bemærkelsesværdige politiske arbejde for en drastisk CO2-reduktion for 2 årtier siden var i høj grad Lovelocks fortjeneste.

Hans teori og bog om Gaia, som de gamle grækere kaldte Jordens gudinde, gav Lovelock venner i helt andre kredse end den engelske jernladys, såsom new-age og tilbage-til-naturen-kredse, men han har gentagne gange afvist både hippie-drømmere samt titlen som dommedagsprofet. ”Dette er simpelthen virkelighed”, sagde han i et interview trykt i den engelske avis The Guardian 1. marts 2008, hvor han igen skuffede mange miljøvenner ved at kassere de fleste af tidens politisk korrekte miljøtiltag. F.eks. vindmøller.

”Man ønsker bare at fortsætte med det man altid har gjort. Business as usual. De siger, ”Nå ja, der er et problem lidt længere fremme”, men de er ikke villige til at ændre noget. Vi vil aldrig få energi nok fra vindkraft til et samfund som vores. Vindmøller, åh nej. Det er umuligt. Du kan plaster hele landet til med millioner af dem, millioner af dem. Spild af tid. Fremfor at spilde vores tid med vindmøller er der brug for at få planlagt hvordan vi overlever. Bæredygtigheds-tilhængerne er forrykte når de tror at det skulle kunne redde os at gå tilbage til naturen; vores eneste chance for overlevelse er ikke mindre teknologi, men mere.”

 I 2006, samt tidligere i år, udkom endnu to bøger om Gaia, skrevet af den bemærkelsesværdige, engelske videnskabsmand, der i juli i år rundede 91 år.

I  “Gaias hævn” fra 2006 forudsiger Lovelock, at ekstremt vejr i 2020 – om 10 år – vil være normen, ensbetydende med omfattende globale ødelæggelser. 20 år senere, i 2040, vil store dele af Europe være som Sahara, og dele af London vil være under vand.

Forudsigelser der, på trods af deres  alarmerende indhold,  ikke er langt fra hverken FNs international klimapanel og Al Gores  “An Inconvenient Truth” fra 2006 og andre videnskabeligt baserede varsler om fremtidens voldsomme vejr.

Lovelocks aller seneste opfølger om vor selvregulerende Jord hedder ”Gaia – sidste advarsel ”

Selvom forureningen i verden ser ud til at bremse op, efterhånden som den økonomiske krise bider sig fast, siger Lovelock i denne, muligvis sidste, bog fra hans hånd om Gaia, så er de problemer vi vil stå over for i det 21. århundrede endnu større end han hidtil havde forudset. Klodens iskapper smelter meget hurtigt, vandmangel og naturkatastrofer optræder oftere end det har været set før i nyere tid. Hele landes eksistens er truet og deres befolkninger er i risiko for at blive fordrevet pga. bl.a. øget vandstand.
Næsten alle forudsigelser om omfanget af klimaændringerne har til dato været baseret på estimater, lyder det fra Lovelock, men man kan nu observere, at mange af klimaforudsigelserne i virkeligheden underdriver forandringernes omfang.

Lovelocks klimaadvarsler fik i juli støtte fra over 303 forskere fra 48 forskellige lande, der for USAs Nationale Hav- og Atmosfære Administration udsendte rapporten “The 2009 State of the Climate Report”, hvori det fastslog, at klodens gennemsnitstemperatur indiskutabelt er steget for hvert årti i de sidste 30 år, en sag, der ellers har været genstand for intens faglig diskussion.

Rapporten udkom i øvrigt samtidig med at USAs Senat afviste at lovgive for at få nedsat amerikanernes CO2-udslip, der er verdens næststørste. Kun Kinas er større.

Et tre års forskningsprojekt om havalger nåede ligeledes i juli offentlighedens kendskab med oplysningen om, at verdenshavenes mængde af planteplankton er reduceret med cirka 40 procent i de sidste 60 år. En oplysning, der giver kendere af Gaia-teorien og havbiologi grund til yderligere bekymring. Havalger producerer nemlig halvdelen af Jordens ilt, samt fjerner samtidig enorme mængder af CO2fra atmosfæren. Når næsten halvdelen er forsvundet over de sidste 60 år, hvor behovet for dem som CO2-fjernere aldrig har været større, så kan selv et barn forstå at vi er på katastrofekurs.

Problemets kerne, den forøgede mængde af CO2, omtaler Lovelock i mængde som værende på ”500 giga-ton” Han har også beskrevet hvordan vi muligvis kan fjerne denne enorme mængde CO2, der ifølge ham, og tusindvis af andre forskere udgør menneskehedens største, konkrete trussel. Ideen går ud på at føre koldt havvand op fra dybere, isolerede samt mere næringsrige lag i havet, og derved både nedkøle klodens alt for varme havoverflader, ensbetydende med mindre uvejr, bedre livsvilkår for de vigtige havalger samt mere ilt og mindre CO2 i atmosfæren.

Vi kan ikke forhindre jordens feedback reaktion på de forhøjede CO2-mængder i atmosfæren. Men ved i tilstrækkelig grad at hjælpe kloden med at komme af med de mange trillioner tons CO2 kan vi forhindre den totale katastrofe for menneskeheden og hovedparten af Jordklodens øvrige højere biologiske liv.

Men stort set alt, tilsyneladende rigtigt, vi gør i øjeblikket for at forhindre en klimakatastrofe, er forkert. Batter overhovedet ikke i forhold til dét problem vi står overfor, fastslår Lovelock i interviewet i The Guardian.

“Det er simpelthen for sent. Hvis vi havde gjort alt dette i 1967 havde det måske hjulpet. Men alle disse ”grønne” tiltag; ”bæredygtig udvikling”, det er alt sammen blot meningsløse ord. Jeg får besøg af en masse flok, der siger, at jeg ikke kan sige sådan, fordi det dermed bliver umuligt at gøre noget. Dertil siger jeg, tværtimod, der er masser vi kan gøre. Bare ikke den slags I gerne vil.”

Atomkraft kan løse vores energiproblem uden at forværre CO2-situationen, siger Lovelock. Den helt store udfordring bliver mad. ”Måske må man fremstille syntetisk mad. Jeg ved det ikke. Syntetisk mad er ikke en skør idé i en fjern fremtid. Du kan allerede købe det i Tesco i form af Quorn. Det er ikke særlig godt, men folk køber det og du kan leve af det.”

Men Lovelock frygter, at vi ikke får udviklet de nødvendige teknikker i tide. Og inden næste århundrede begynder vil næppe under 80 procent af verdens befolkning været gået til grunde, forudsiger Lovelock

Men der er stadig lidt tid at løbe på, stadig tid til at nyde livet om man vil, en idé den 91-årige engelske professor helhjertet støtter, spurgt om hvad det enkelte menneske dog skal gøre stillet overfor dette skrækindjagende dommedagsscenarium.

”Hvis vi er heldige går der endnu 20 år før vi møder muren”, lød det fra Lovelock i The Guardian 1. marts 2008. Desværre er det allerede over 2 år siden. Samtidig har Lovelock nyligt måttet erkende, at han førhen var for optimistisk på menneskehedens og industrikulturens vegne.

Som et kuriosum kan det nævnes, at Lovelock overfor en spanske avis L’vanguardia under sit forrige Barcelona-besøg fortalte, at han som ung havde besluttet sig for at bombesprænge Wall Street, for at forsøge at bremse de naturødelæggende kræfter han så brede sig via f.eks. USAs børs. Men han opgav sit forehavende, fordi han indså at for mange uskyldige ville blive dræbt.

Læs mere om Lovelock og Gaiateorien på:

http://www.jameslovelock.org/

http://www.ecolo.org/lovelock/

Artikel i Information og The Independent 2007: http://www.information.dk/118548

(Se også vidoer på You Tube. Søg på ”Gaia-theory” og ”James Lovelock”)

 

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *