Sjælden odder fundet ved Holmegaard Mose

13. DECEMBER 2019: Den på Sjælland meget sjældne odder er fundet tæt på Holmegaard Mose, hvor den ikke er set i henved 40 år.

Desværre var odderen – en hun – trafikdræbt. Kørt ned af en bil engang i første uge af december på Skuderløsevej, knapt en kilometer nordøst for Skuderløse.

”Jeg gjorde store øjne, da jeg opdagede, at det trafikdræbte dyr jeg i første omgang havde taget for at være en mink, omend lidt stor, var en odder” fortæller Jesper Petersen.

”Jeg fandt den, da jeg mandag lidt over kl. 04 var på vej på cykel på lønarbejde i Fuglebjerg. Mit blik opfattede den lige akkurat ud af øjenkrogen i forlygtens lyskegle – trods tykt decembermørke og hård modvind, der jo hæmmer både udsyn og lyst til at stoppe op. En mink, tænkte jeg, og var tæt på at køre videre, men vendte heldigvis om og tog dyret nøjere i øjesyn.”

Jesper Petersen – talsmand for Holmegaard Mose Komiteen og over 3.000 fugleoptællingsbesøg i Holmegaard Mose siden 1972 i bagagen – er af de få nulevende, der nåede at se odderen mens den endnu levede i Holmegaard Mose i ubrudt linie ca.8.000 år tilbage.

”Mig og mine ornitolog-venner så ofte oddere i mosens tørvegrave i begyndelsen af 1970’erne. Især i større som nr. 10 (Stillehavet) og nr.13. De havde bo i tørvebrinkerne og vi fandt rester af spiste fisk. F.eks. halvt spiste geddehoveder, hvor også dele af overkæben fyldt med bittesmå, skarpe tænder var ædt. Et vidnesbyrd om at en fiskespecialist med særlig stærkt mundtøj og tandkød havde været på spil. ”

”Sidste sikre iagttagelse er fra 20. september 1975, hvor min ven, John Faldborg, så en odder komme op af Svenskegrøften, smutte over vejen og løbe videre hen til tørvegrav nr.3 (se kort via link her). Han råbte på mig, men odderen var væk inden jeg fik sat kikkerten for øjnene.”

”Odderen uddøde som følge af en katastrofal dårlig naturforvaltning, der fortsætter den dag i dag. F.eks. var mosens knapt 50 større og mindre tørvegrave i 1970’erne mål for stadig mere jagt, incl. udsætning af titusindvis af skydeænder, som blev fodret op med korn, hvormed det oprindeligt næringsfattige mosevand blev voldsomt forurenet. Af hensyn til både kommerciel jagt, landbrug og skovbrug blev mosen naturlige vandstand endvidere sænket. På krav fra ubæredygtig landbrug får Susåen og de fleste andre vandløb fortsat gravet bund og naturlig plantevækst op to gange om året. Svarende til at et menneske fik bortopereret 75 procent af lunger og mave hvert halve år. Alt sammen gift for vidunderlige, vilde dyr som oddere og mange, mange andet vidunderligt naturligt liv.”

Om det aktuelle fund siger Jesper Petersen:

”Et fund syd for Skuderløse have umiddelbart været mere logisk, lidt tættere på sydsjællands store moseområde samt Susåen.  Og så alligevel ikke. For den næsten uddøde sjællandske bestand af oddere findes i Åmoseområdet ved Tissø og syd for, hvor bl.a. Naturfredningsforeningen i 2015 udsatte tre jyske oddere i et forsøgsprojekt.”

”Jeg gætter på, at odderen kom svømmende ad Svalebækken, der udspringer blot et par hundrede meter fra dødsstedet og knapt to km. nedstrøms når frem til Gammellung, der udgør den nordlige del af Holmegaard Mose-området. Herfra er der under to km til Susåen via flere vandløb. Og hele vejen lavtliggende – og p.t. meget sumpede – eng- og mosearealer rundt om. Og via Torpe Kanalen 1 km vest for Gammellung  kun godt og vel 10 km til den sydøstlige del af Tystrup-Bavelse Søerne.

Fakta om odder:

Hun: 5-8 kg, 85-110 cm.

Han: 6-12 kg, 90-130 cm.

Den trafikdræbte odder som den lå i Skuderløsevejens grøft 9. december. På det sidste billede vendt om på ryggen, så de karakteristiske poter med svømmehud ses. Snuden delvis knust, flere tænder og kæberne brækket. Også skader på det ene bagben.

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *