Kort med tørvegrave og enge nummereret eller navngivet

Klik for forstørrelse

Bemærk, at den anvendte tørvegravs-nummeringen kun for visses vedkommende er som i Natur og Ungdoms bog om Holmegaard Mose fra 1973, hvor Moses knap 50 småsøer, også kaldet skær eller tørvegrave, første gang blev nummereret.

Holmegaard Mose Komiteen har besluttet at følge den nummerering, der er skabt af Haslev-ornitologen, John Faldborg, som i midten af 1970’erne gennemførte grundige fugletællinger især i  de fuglerigeste tørvegrave i den sydlige og østlige del af Holmegaard Mose.