Verdens største terne sætter besøgsrekord i Sydøstsjælland

Med et vingefang på knapt 1,5 meter slår rovternen både musvåge og ravn. Og op til 30 cm. lange fisk sluges hele

11. september 2018: Verdens største terne har de seneste to måneder gæstet Sydøstsjælland i større antal end hidtil.

Den imponerende rovterne, der er lige så stor som en sølvmåge,  er bl.a. set i søhøjlandet sydøst for Haslev, i Gødstrup Sø samt på Præstø Fed.

I Nielstrup og Ulse sø for første gang nogensinde.

Præstø Fed topper listen med 6 rovterner set på een gang 23. august.

Op til 3 rovterner er observeret i både Nielstrup og Gødstrup sø.

Max 2 i hhv. Ulse og Ejlemade sø.

De seneste, dugfriske, observationer er fra Nielstrup og Gødstrup sø.

Tre rovterner, 1 gammel og to unger fra i år, smukt i havstokken på Præstø Fed 22. august, fotograferet af Torben Sebro.

Sommerens tørke har blotlagt dele af søbunden i Nielstrup, Ejlemade og Gødstrup sø og derved skabt en landskabstype, der minder om dén rovternen kender fra Europas større floder i form af vegetationsløse sand- og mudderbanker.

Søernes reducerede vandmængder, der har betydet at fiskene er kommet til at stå tættere, og på lavere vand, har også tiltalt den store, graciøse ternen med det knaldrøde kæmpenæb.

Rovternefamilie på den tørkeudvidede ø i Ejlemade Sø 21. august. Rovterneungerne følges med – og fodres af – deres forældre på trækket sydpå om efteråret og får dermed ekstra tid til at lære sig styrtdykningsfiskeriets svære kunst (Foto: Bo Tureby)

Rovternen er i de aller seneste år begyndt at yngle i Østdanmark. Først 1 par på Saltholm i 2008. Tre år senere blevet til fem. Samt enkelte par andre steder.

I de aller seneste år har Danmarks samlede bestand været på ca.15 par.

For dem der ønsker at se verdens største terne Sydøstsjælland er dette formentligt muligt i nogle dage endnu. Men med udgangen af denne måned forlader de sidste rovterne Danmark og fortsætter trækket via Europas (forurenede) floder til vinterkvarteret i Vestafrika syd for Sahara og i Centralafrika. En risikabel rejse og en af flere forklaringer på at Europas rovternebestand har været i tilbagegang i flere årtier.

En terne på størrelse med en sølvmåge fanger kan også fange større fisk end terner i almindelig størrelse. Helt op til 30 cm. lange fisk kan rovternen sluge. Her en ungfugl med en mellemstor aborre i Gødstrup Sø forleden.

Den lille, nye ynglebestand i Danmark er kun en lille solstrålehistorie blandt mange dårlige.

I Europa yngler rovternen kun i  Østersøen. Især den nordlige del, Den Botniske Bugt incl. Ålandsøerne, den finske skærgård og i Estland. Østersøens samlede bestand er reduceret med en tredjedel over flere årtier til nu at tælle cirka 2.000 par.

 Rovterne-“flok” fotograferet i Gødstrup Sø 9. september

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *