Stop hensynsløs jagt i EU-fugleområde

af Jesper Petersen

De tre glade jægere, der jog flere tusind gæs væk for at skyde een.

29. NOVEMBER 2018: Seks kmaf søhøjlandet sydøst for Haslev har de sidste 36 år haft status af internationalt fuglebeskyttelsesområde. Men forvaltes ikke derefter.

Ejernes (økonomiske) særinteresser har desværre forret.

Fred og ingen fare: gæs og sølvmåger. I baggrunden Toruphus (Foto: Bo Tureby)

Vi, der på 23. år bor her, færdes altid særligt hensynsfuldt. F.eks. undlader vi at gå ud i baghaven, når der er mange gæs eller andre sky fugle i marken lige nord for huset. Til gengæld glædes vi over at kunne opleve store flokke af smukke, vilde fugle fra vores stue på tætteste hold. Bedre end en naturfilm på TV.

Men andre har desværre diametralt modsatte interesser i naturen.

Lige nu belastes fugleområdet (F101) især af hensynsløs og meningsløs jagt.

Her et par aktuelle eksempler:

Fred og ingen fare: grå- og blisgæs samt sølvmåger. I baggrunden Toruphus (Foto: Bo Tureby)

Lørdag 24. november: Alle ca.7.000 gæs, der har sovet i Ejlemade Sø, letter fra søen kl. ca.7.30.

Hovedparten slår sig ned i vintersædmarken syd for søen. Lidt i kl. 09 bryder en mindre krig ud ved Ejlemade Sø. Gæssene bliver stressede over det vedvarende skyderi, men bliver dog stående, alle med strakte halse. To timer senere sniger 3-4 jægere, sammen med en håndfuld børn, sig vest om Toruphus og videre ind i lunden lige nordøst for og affyrede kort tid efter to skud mod kæmpeflokken på ca.5.000 gæs, der letter i en panisk masseopflyvning. Bortset fra bortskræmningen, der jager alle gæs helt ud af F101 resten af dagen, lykkede det jægerne at anskyde een (!) grågås, der muligvis blev forendt efterfølgende.

Jægerne sluttede af med at sende børnene igennem den lille lund på marken som klappere, hvorved det lykkedes jægerne at skyde mindst een fasan.

Udsigten fra Toruphus stue; nogle få af novembers i alt 5.000 bramgæs.

Stort set identisk med en overværet jagt tre uger tidligere, lige efter efterårets gåseflokke netop havde overvundet frygten for de otte gåseskræmmere som Gisselfeld opsatte 9. oktober i marken mellem Søtorup Sø og Ejlemade Sø.

Fredag 2. november lander så først en blandet flok grå-, blis- og bramgæs i vintersædmarken med gåsekræmmere. De første ca. 500 kl.11. Og kl.13 alle de øvrige. I alt ca. 3.000 gæs. Den store gåseflok fouragerer i idelig lykke i marken hele dage – efter at været holdt væk fra et af deres vigtigste fourageringsområde i F101 i knap en måned.
Lørdag morgen 3. november er de ca. 3.000 gæs et formidabelt flot skue fra tidlig morgen lige nord for Toruphus. Jeg får med forsigtighed åbnet for hønsene, uden at gæssene opdager mig.

Men min hensynsfuldhed er nyttesløs. For kl. ca.9 brager skuddene løs lige ved huset. 2-3 jægere beskyder fra lunden lige nordøst for vores hus gåseflokken, der letter i panik. Flere gæs blev anskudt. En enkelt grågås lykkedes det jægerne at nedlægge.

Efter at alle gæs er flygtet i panik omringer de tre jægere remisen, hvorfra de har beskudt gæssene, og ved hjælp af en jagthund og en af jægerne jages de fasaner jægerne udsatte i sensommeren, og har fodret siden (sammen med rotter), ud til de to andre jægere vest for bevoksningen. Ca. 25 skud affyrede de 2-3 jægere for at nedlægge to (2!) fasaner.

Den enorme forstyrrelse – og de øvrige skader – for at opnå så lidt, som disse jagteksempler viser, er grotesk. Kun kommercielle naturbrugs-interesser kan være tilfreds – og grine hele vejen til banken. Jagtgeværer og udstyr for titusindvis af kroner. Jagtleje for hundredetusindvis af kroner og et elendigt klimaregnskab på mange kilometers bilkørsel for at komme fra (stor)byen til Søtorup for at udleve sin trang
til at … jage..

Ved middagstid 3. november afslutter jægerne deres ”naturoplevelse” med at en af dem kører igennem marken på en ATV, måske for at slippe for at bære de tre skudte fugle.
Samme slags firhjulede motorcykler som vildtpasserne ved Ejlemade Sø, Ulse Sø, Mølleskoven m.m. forstyrrende drøner afsted på to gange om dagen for at fodre udsatte, opdrættede fasaner og skydeænder fra forsommeren og året ud.

Efter jægernes bortskræmning af de mange tusind gæs var gæssene meget nervøse. Hovedparten holdt sig væk. Mens dette skrives 29. november er kun ca. ¼ af de 7.000 gæs, der blev skræmt bort 24. november returneret. Heldigvis har der ikke i de seneste dage været lystfiskere i Søtorupsøen, så de resterende ca. 2.000 gæs har kunnet søge hertil, når frygten for jagtgentagelser overvandt dem.

På 36. år har Bregentved og Gisselfeld held med at forhindre opstilling af både fugletårne og informationsplancher, der informerer om natur og beskyttelseshensyn i EU-fugleområde nr.101.

For folk skulle jo nødigt ved selvsyn opdage hvor elendigt jordejere og velbeslåede, egoistiske lejere, forvalter det internationalt ”beskyttede” fugleområde.

Vestnordvest vest for Toruphus 27 november kl. 15.48.

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *