Tanketom fåreavler smadrer fuglereder i EU-fugleområde

Fåreflokken 22. april mellem hyrde til højre og hyrdehund til venstre. (Foto: HMK)

23. APRIL 2019: I går mandag, 2. påskedag, fik flere fuglekiggere på Røde Bro midt i Holmegaard Mose-området trist anskuelighedsundervisning i hvorfor Sydsjællands største ferske engområde producerer meget få fugleunger.

En fåreejer, der tydeligvis intet vidste om naturområdets internationalt beskyttede fugleliv, var på anden dag i træk i færd med at udsætte sine får, og benyttede desværre samtidig lejligheden til at eksercere sin hyrdehund.

I mindst en halv times tid fra lidt over middag fór den sorthvide hund i rasende fart frem og tilbage mellem Susåen mod nord og Ørnelunden i den sydlige del af engområdet Porsmosen, hvor fåreavleren holdt parkeret med sin offroader efterspændt en stor transporttrailer.

Hyrdehunden fornøjede sig i første omgang med at jagte de mange viber og andre ynglefugle, der skræmt fra vid og sans letterede fra deres reder og unger.

Alene omkring 50 par viber lå indtil 22. april på rede eller havde netop klækket unger i Porsmose.

Takket være den rekordvåde marts har vadefugle som viber, rødben og bekkasiner dette forår haft rigtig ynglebetingelser i det store engområde, der ellers lider under for hård dræning.

Ud over vadefugle ruger også en lang række andre fugle netop nu. F.eks.  sanglærker, engpibere, gråænder og grågæs.

Indtil slutningen af 1980’erne havde den næsten udryddede danske ynglefugl, stor regnspove, et af sine aller sidste ynglesteder på Sjælland. Men også denne EU-beskyttede fugleart mistede sit ynglested som følge af naturskadelig drift.

Ved synet af hyrdehunden klumpede de cirka 100 får sig sammen til en kompakt flok, hvorefter de jog tværs igennem Porsmosen – bedre til at smadre områdets mange fuglereder end en vejtromle.(Foto: HMK)

Efter at have jaget snesevis af viber og andre fugle langt pokker i vold, dirigerede fåreavleren sin hund til at løbe hen til fåreflokken, der havde samlet sig i en kompakt flok ved Susåen. Hvorefter hunde jog flokken på omkring 100 får tværs gennem engområde fra nord til syd og på kryds og tværs – bedre end en vejtromle til at smadre de fuglereder og –unger hunden ikke i første omgang fik smadret med sit maniske løberi.

Gisselfeld og fåreavler får millioner af støttekroner for at holde Porsmosen kortgræsset til glæde for ynglende vadefugle, engsnarrer og overvintrende sædgæs. Men stort set alt det de får store pengesummer for at beskytte, bortjager deres landbrugsdrift og omfattende kommercielle jagtforretninger.

”Det er tænderskærende frustrerende år efter år at se på, at antallet af fugleunger, der årligt kommer på vingerne fra Sjællands største moseområde, er minimalt i forhold til mængden af fugle, der forsøger at yngle. F.eks. producerer Gødstrupsøen, som skatteyderne har betalt lodsejerne over 3 millioner kr. for at få etableret, nu på 16. år stort set ingen vandfugleunger, fordi søen er forkert designet af et politisk/økonomisk tankesæt, der dybest set er ligeglad med naturen”, siger Holmegaard Mose Komiteens talsmand, Jesper Petersen.

Vi har d.d. skrevet til miljøministeren, Naturstyrelsen og Næstved Kommunemed en appel om at man radikalt forbedrer naturforvaltningen, men har ringe håb om at det vil hjælpe.  For vi har igen og igen gjort myndigheder og lodsejere opmærksom, at dét fugleliv som Danmark overfor EU har forpligtet sig til at beskytte, reelt ikke beskyttes, men møders hver gang af en mur af magtarrogance, der rækker helt ind i store naturorganisationer som Danmarks Naturfredningsforening og Ornitologisk Forening, hvis frygt for at blive smidt væk fra forhandlingsbordet gør dem overforsigtige med offentlig kritik af de indflydelsesrige jordejere og deres politiske venner i Naturstyrelse samt den kommunale forvaltning.”

Læs den eneste evalueringsrapport, der findes om de sidste knapt 20 års fredning og naturgenopretningsprojekter i Holmegaard Mose-området via link her.

Adskillige får døde i Porsmose under sidste års rekordvarme sommer og fik lov til at ligge hvor de var drattet om. F.eks. som her i Susåen. (Foto: HMK)
Porsmosens fåreflok på flere hundrede dyr nedtrampede sidste år Susåens brinker og store mængder jord skred ud i åen. (Foto: HMK)

 

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *