Millioner spildt på forfejlet natur-genopretning i Sjællands største mose

6. SEPTEMBER 2016: Trods det ene naturgenopretnings-projekt efter det andet i Sjællands største moseområde, forsvinder de fugle, som projekterne er skabt for at tilgodese.

Således er næsten samtlige ni fuglearter, som Danmark og EU specifikt har forpligtet sig til at beskytte, helt forsvundet, eller i stærk tilbagegang.

En stor del af mosens andre fugle er også gået tilbage.

Den forkerte udvikling sker trods udbetaling af op mod 35 millioner kr. til naturgenopretning alene siden 2003, til ejere, konsulenter, entreprenører m.fl.

Betalt af danske og europæiske skatteydere.

Også den seneste såkaldte handlingsplan (2016-2021; for Natura 2000-område nr.163 og EU-fuglebeskyttelsesområde nr.91) ændrer desværre intet på den alarmerende og paradoksale situation.

I lighed med den foregående ”handlings”-plan (2010-2015), samt en strøm af andre rapporter og ”handlings”-planer.

I en netop offentliggjort rapport fra HOLMEGAARD MOSE KOMITEEN beskrives den groteske virkeligheden for natur og fugleliv, hvor naturgenopretning i flere tilfælde er “business as usual”, lig med naturødelæggelse!

Rapporten, der er på 180 sider, er netop tilsendt både miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen samt EUs miljøkommissær Karmenu Vella med en appel om en hurtig implementering af en ny, bæredygtig naturforvaltningspolitik, der ægte interesserer sig for naturens ve og vel (inkl. EUs grundlæggende gode fuglebeskyttelsesdirektiv), og ikke primært hvad der er politisk/økonomisk muligt i nutidens egoliberale virkelighedsboble.

Læs rapporten ved at klikke på billedet ovenfor.