Over åen efter vand – igen

Camoufleret bag tidens naturen-er-hellig mantra har staten nyligt valgt at smide yderligere mindst 1,2 millioner kr. ud på et nyt fup-naturgenopretningprojekt i Sjællands største mose-område.

Marts 1979, vandstand v. Røde Bro knapt 1,5 meter, den højest målte i nyere tid og startskuddet til årevis med lovbrud og naturødelæggelse dikteret af mosegodsernes ubæredygtige landbrugsdrift. Havde myndighederne stået vagt om lovgivningen dengang, og frem til nu, ville positiv sameksistens mellem natur og kultur haft væsentligt bedre vilkår end tilfældet er i dag. (Foto: Jesper Petersen)

 

En kunstig bugtning af ca. 2,5 km af Susåen fra Røde Bro og Broksø Bro lyder umiddelbart positivt, men er det desværre ikke.

Projektet føjer sig til en række dybt problematiske “naturgenopretnings”-tiltag i Holmegaard Mose-området (HMO) igennem det sidste årti.

Hvis gevinst for naturen overhovedet ikke står mål med de samlede omkostninger på vej mod 30 millioner kr. eller mere. Ligesom de dyre projekter i mange tilfælde står i vejen for ægte naturgenopretning.

HOLMEGAARD MOSE KOMITEEN (HMK) har siden maj kraftigt protestere mod projektet i form af en række ankeskrivelser til bl.a. Natur- og Miljøklagenævnet.

Fordi den kunstige snoning af Susåen ikke vil gavne mosenaturen på den måde, der er brug for, incl. i forhold til Danmarks forpligtelse til at beskytte en række sjældne fuglearter mod at få ødelagt deres livsbetingelser, jævnfør områdets status siden 1983 af EF/EU-fuglebeskyttelsesområde (nr.91).

Næstved kommune gennemførte i 2011 et lignende å-snonings-projekt af Jydebækken fra dennes udløb i Susåen og nogle kilometer opstrøms.

I lighed med al den øvrige fup- eller pop-naturgenopretning i det store sydsjællandske naturområde – Sjællands største moseområde – forsøgte vi i HMK også at stoppe også dette ”naturgenopretnings”-projekt, der under falsk varebetegnelse forgav at være en stor gevinst for naturen. Men atter uden held.

Natur- og Miljøklagenævnet afviste 3. september HMKs anke over det absurde Suså-gensnoningsprojekt.

Susåen samme sted som ovenfor, sommer 2014 

Læs mere i kapitlet “Suså”

 
Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *