Kategori: Suså

Anmeldelse af ulovlig uddybning af Jydebæk ignoreret af Næstved Kommune i fire måneder

Fra: Journalist Jesper Petersen [mailto:mose@paradis.dk] Sendt: 20. september 2018 10:46 Til: ‘teknik@naestved.dk‘; ‘naestved@naestved.dk‘ Emne: Vedr. naturødelæggende uddybning af Jydebækken Til Næstved Kommune. Kære læser. Det er knapt fire (4) måneder siden vi mailede nedenstående vigtige brev til Næstved Kommune, men vi har endnu ikke modtaget noget svar. Vi skal derfor rykke kommunen for et svar hurtigt. Vi skal samtidig

Vandstanden i Susåen 1975-2013

Siden 6. april 1975 har medlemmer af HOLMEGAARD MOSE KOMITEEN (HMK) registreret vandstanden i Susåen. De unikke vandstandsmålinger, der viser det store moseområdes hjertepuls, så at sige, blev for første gang offentliggjort her på Mosekomiteens hjemmeside 22. februar 2010.

Over åen efter vand – igen

Camoufleret bag tidens naturen-er-hellig mantra har staten nyligt valgt at smide yderligere mindst 1,2 millioner kr. ud på et nyt fup-naturgenopretningprojekt i Sjællands største mose-område.