Tøbrud, svulmende Suså og moseenge (27. november 2016)


27.november 2016: Den tidlige november-vinter forsvandt næsten lige så hurtigt som den kom. Natten til den 15. november havde vi således månedens andet markante vejrskifte, efter at vinteren overraskende slog til 7. november og holdt ved en uge.

Vinterafgrøder, grønne stubmarker og blomstrende rapsmarker dukkede midt i november frem under det smeltende snedække. Landskabet skiftede farve fra hvidt til brunt og grønt.

Det ca.10 cm. tykke snedække smeltede hurtigt og smeltevandet strømmede mod lavereliggende terræn. Engene øst og nord for Holmegaard Mose, ikke mindst.

Den 17. eller 18. november kulminerede vandstanden med ca.1 meter ved Røde Bro. Flere kvadratkilometer enge var oversvømmet. Som det typisk ses om foråret. Men også er sket i nogle af de milde, nedbørrige vintre og efterår vi har haft i godt og vel et kvart århundrede.

Takket være høje temperaturer, 5 til knapt ti grader, og spredte solstrejf, blev stemningen helt forårsagtigt. 18. november, f.eks., hvor det var +7 grader C. samt 22. og 23. november, hvor dagtemperaturen blev tocifret, begge dage. Og nætterne var næsten lige så milde.

Nogle tusinde storm- og hættemåger, 150 viber samt blisgæs og bramgæs – i alt næsten 2000 – fouragerede og rastede efter tøbruddet i de oversvømmede enge øst for Røde Bro. Bram- og blisgæs med en afstikker op på vintersædmarker lige nord for Porsmosen og syd for Kildemarksgården.

Fotos fra 18. november: Aller øverst den smukt oversvømmede Porsmose set fra Røde Bro. Og lige herover vintersædmark syd for Kildemarksgård med bram- og blisgæs. I baggrunden til højre Gødstrupsøens sydvestlige ende og Bon Bon Land.

Vinteren holdt sit tidlige indtog allerede en uge inde i november. Oven på temperaturmæssigt set ret normal oktober – men rekordvarm september forinden –  hvor skoven holdt godt igen med at smide bladende, endsige bare skifte fra grønt til brunt.

Efter tøbruddet midt i november stod mange skove og træer grønne som var det tidlig oktober. Vi får se hvad resten af året – formentlig det varmeste, der nogensinde er målt på kloden – , og vinteren, bringer.

21. november, tre dage efter kulminationen begyndte vandstanden i Susåen at falde stadig hurtigere.

22. november kl.10. 30 var vandstanden v. Røde Bro 85 cm. Dermed faldet ca.15 cm. i forhold til 17/18. november. Vandet løb hastigt ud af de oversvømmede enge lige øst for Røde Bro. Især via en ulovligt gravet kanal i Susåbrinken. Se foto.

Ca. 100 hektar af engene rundt om Røde Bro var intensivt dyrkede kornmark til og med 1993. Siden braklagte, finansieret med knapt 10 skatteydermillionerkroner. Dertil yderligere nogle millioner for en nyere naturvenlig driftsaftale som Holmegaar og Gisselfeld indgik med Naturstyrelsen i 2008.

Den nuværende gunstige naturtilstand uden korn (men desværre med bl.a. masser af forstyrrende jagt) i Sjællands største sammenhængende ferske engområde er dyrt betalt. Og det endelige opgør med mosegodsernes pengestyrende landbrugsdrift langt fra overstået.

 

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *