Vandstanden i Susåen 1975-2013

Siden 6. april 1975 har medlemmer af HOLMEGAARD MOSE KOMITEEN (HMK) registreret vandstanden i Susåen. De unikke vandstandsmålinger, der viser det store moseområdes hjertepuls, så at sige, blev for første gang offentliggjort her på Mosekomiteens hjemmeside 22. februar 2010.

Mosekomiteens vandstandsmålinger dokumenterer mere præcist end det nogensinde før konflikten mellem natur og landbrug: Uden naturlig høj vandstand intet internationalt betydningsfuldt vandfugleliv. Og uden unaturlig lav vandstand – og ulovlig forvaltning – ingen intensivt landbrugsdrift for først og fremmest mosegodserne Holmegård, Broksø og Gisselfeld, hvis landbrugserhverv i årtier har skadet ikke bare Holmegaard Mose-områdets natur, men det meste af Suså-systemt, Karrebæk Fjord samt havmiljøet.

I stedet for at blive holdt ansvarlig for omfattende lovbrud og miljøødelæggelser, har de indflydelsesrige mosegodser i årevis at lænse danske og europæiske skatteborgere for millioner af kroner. Den miljøskadelige landbrugsforvaltning af Holmegaard Mose-områdets cirka 6 kmenge er en stor – endnu ukendt – national miljøskandale.

I 2008 underskrev Skov- og Naturstyrelsen samt Gisselfeld Kloster og Holmegård gods en såkaldt naturgenopretningsaftale om at gøre forvaltningen af Porsmose-engene mere naturvenlig. Cirka 10 millioner koster denne aftale skatteborgerne, der imidlertid er et makværk for både samfund og natur, og HMK arbejder på at få den omfattende fup-naturgenopretning stoppet. Heriblandt et projekt for genopretning af Susåen, som Skov- og Naturstyrelsen i flere år har arbejdet på sammen med jordejerne. Indtil for et års tid siden havde man planer om et såkaldt dobbeltprofil-projekt, hvor Susåen skulle graves bredere, så forøgede vandmængder ville blive opslugt af et væsentligt større å-bassin. Heldigvis for naturen er dette projekt – der var et fuldkomment knæfald for jordejernes naturfjendske erhvervsinteresser – opgivet. Nu arbejder man på et genslyngningsprojekt, der ikke på samme vis som det første projekt er direkte skadeligt for naturen. Men set i en helhed mangler projektet sammenhængskraft og tager som stort set al anden “naturgenopretning” i Holmegaaard Mose-området i disse år i alt for ringe grad udgangspunkt i naturen – og i for høj grad hensyn til økonomisk spekulation.

Fire husejere i Nordlige Porsmose, nord for Susåen (Skuderløse Enghave) udtrykte i forbindelse med Faxe Kommunes arbejde med de såkaldte vand- og naturplaner bekymring for vandstanden i Susåen hvis/når åen genbugtes, hvortil kommunen svarede, at et genbugtningsprojekt ikke vil hæve vandstanden. Hvorfor i himlens navn skal det så laves, kan både natur og skatteborgere med god ret spørge, idet det er disse to parter, der endnu engangskal betale regningen, med mindre det lykkes at stoppe endnu et fup-naturgenopretningsprojekt i Holmegaard Mose-området.

 

(17. januar 2011, opdateret december 2013)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *