Fotos

Holmegaard Mose-områdets meget gamle og biologisk set helt unikke skove er i mange tilfælde blevet fældet af ejere som Holmegård gods og Gisselfeld Kloster. Derved er uhyre sjældne, danske naturværdier endt som billig brænde.

De tilbageværende naturskove lider generelt under mange års naturødelæggende afvanding.

På billedet ser man hvordan det meste af Mosens meget gamle elleskov ser ud: På grund af dræning er mosejorden ad åre blevet nedbrudt omkring de gamle trærødder, der nu nærmest ligger blottede oven på jorden.

 

 

 

Noget af Danmarks mest bevaringsværdige skov på lit de parade i december 2003. Fældet udelukkende for at fremprovokere 500.000 ekstra kroner til Gisselfeld Kloster for at sige ja til Storstrøms amts ugennemtænkte VMP II-projekt, som skatteborgerne må erlægge i alt over 3 millioner kr. for.

Skovens biologisk uhyre værdifulde, men forstligt værdiløse træstammer kom til at ligge her langs Porsmosevejen i mange år. De sidste blev først kørt bort i sommeren 2008.

 

Kronerne fra den fældende naturskov i Porsmose blev lagt på lit de parade i adskillige rækker i engpartiet P.13 vest for de 10 hektar fældet – og 5 hektar tilbageværende –  skov i december 2003

 

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *