Svar fra Miljøministeren om Jydebæk-uddybning, 17. November 2019

Fra: Journalist Jesper Petersen [mailto:mose@paradis.dk]
Sendt: 11. oktober 2019 21:39
Til: ‘mfvm@mfvm.dk
Emne: Næststørste vandløb i Sjællands største moseområde med status af både EU-fuglebeskyttelses- og Natura 2000-område ulovligt uddybet

Til Miljøminister Lea Wermelin.

Se vedhæftede brev (pdf).

Vi forsøgte tidligere på dagen at sende samtlige fotos i én mail, hvilket mislykkedes. Så efter mailen her følger 18 fotos sendt i flere mails. Bemærk på billederne især de store mængder af grå gytje; et aflejret materiale fra dengang Holmegaard Mose-området var en stor senglacial smeltevandssø. Tilstedeværelse af dette i de opgravede materiale dokumenterer at der er tale om – omfattende – ulovlig uddybning.

Som det sås i marts 1982, da Susåen ulovligt blev voldsomt uddybet på samme vis på en 2,5 km lang strækning – en veldokumenteret ulovlighed som det aldrig lykkedes Dansk Ornitologisk Forening og Miljøstyrelsen at få genoprettet. I stedet fortsatte de magtfulde mosegodser, Gisselfeld Holmegård og Broksø deres miljøskadelige – og ulovlige – industrilandbrugsdrift. Mosegodsernes to- eller trecifrede millionindtægter på korndrift i over 300 hektar mose, der aldrig skulle have været opdyrket, er skaffet på ulovlig vis og burde fratages godserne. Som et minimum burde jorderne konfiskeres og gives tilbage til den mishandlede mosenatur.

Venlig hilsen

HOLMEGAARD MOSE KOMITEEN


Læs svar fra miljøminister Lea Wermelin her.

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *